«Kvinne-tillegget» skal stemmes over på nytt

En redigeringsfeil i forslags-teksten, gir United Methodist Church en sjanse til å rette opp den pinlige forkastelsen av «Tillegg 1» til Book of Dicipline.  Det viser seg at en setning som skulle vært strøket, likevel kom med i forslaget som ble sendt til avstemning i årskonferansene rundt om i verden og ikke fikk nødvendig 2/3 flertall. Det forberedes derfor en ny avstemning.

Book-of-discipline-2016Under finner du teksten til  «Tillegg 1»  slik det ble sendt til avstemning i samtlige årskonferanser i den verdensvide United Methodist Church, og som manglet 68 stemmer på å bli vedtatt med nødvendig 2/3 flertall.  Setningen som det nå viser seg ikke skulle vært med,  er markert med rødt:

«As the Holy Seripture reveals, both men and women are made in the image of God and, therefore, men and women are of equal value in the cyes of God. The United Methodist Church recognizes it is contrary to Scripturc and to logic to say that God is male or female, as maleness and femaleness are characteristics of human bodies and cultures, not characteristics of the divine. The United Methodist Church acknowledges the long history of discrimination against women and girls. The United Methodist Church shall confront and seek to eliminate discrimination against women and girls, whether in organizations or inindividuals, in every facet of its life and in society at large. The United Methodist Church shall work collaboratively with others to address concerns that threaten the cause of women’s and girl’s equality and welI-being.»

Det er jo god metodistisk nådeteologi å få en «second chance , og absoluttMetodist håper inderlig at kirka vår griper den muligheten.  Samtidig endrer det ikke det faktum at vi klarte å forkaste en tekst som selvfølgelig skulle blitt vedtatt –  og at 32 delegater i den norske årskonferansen bidro til dette. For hva i alle dager er feil med å fastslå at: «The United Methodist Church recognizes it is contrary to Scripturc and to logic to say that God is male or female, as maleness and femaleness are characteristics of human bodies and cultures, not characteristics of the divine.»??

Du kan lese nyhetssaken om den dramatiske vendingen her: http://www.umc.org/news-and-media/constitutional-amendment-to-be-revisited

Det er jo utrolig pinlig da, at noe slikt kan skje…

 

 

Ynkelig av Årskonferansen 2017

Akkurat nå skammer jeg meg over å være (united) metodist. Med tragisk «hjelp» av Metodistkirkens Årskonferanse 2017 i Norge (og Danmark), fikk ikke forslaget om at et tillegg til UMCs Book of Dicipline som skulle understreke kvinners verdi og erklære full likhet mellom kvinner og menn det nødvendige 2/3 flertall på verdensbasis. Selv i Norge klarte vi bare med knappest mulig margin (én stemme) å havne på rett side. Hvordan er det mulig? Ufattelig. Skammelig. En teologisk fallitterklæring.

I og med at det på verdensplan bare manglet 68 (!) stemmer på at det aktuelle tillegget skulle bli vedtatt, er antallet «nei»-stemmer i Norge (32) og Danmark (21) sterkt medvirkende til det nitriste resultatet. Tar vi med «nei»-stemmene fra Estland (25) er det grunnlag for å si at vårt biskopsområde (Norden & Baltikum)  forpurret det hele. Ytterligere tragisk!

absolutt-NP-women1

Tegningene i dette blogginnlegget brukes med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward. Sjekke gjerne ut hans sterke og utfordrende tegninger!

NB: absoluttmetodist har latin/gresk-artium. I første utgave av bloggen ble regnestykket feil. Vi skrev, som rett er,  at kravet var 2/3 flertall, men regnet med 3/4…   Nå skal dette være rettet opp, uten at det gjør saken vesentlig bedre for kirka vår…

Biskop Christian Alsted har heldigvis i biskoppelige, men meget sterke ordelag erklært seg «trist og skamfull». Hans uttalelse må oppfattes som en klar refs av årskonferansene i Norge, Danmark og Estland som alle sviktet.

absoluttMetodist ber biskop Christian oppgradere sine kommentarer til et offisielt «hyrdebrev» med pålegg om at det SKAL LESES høyt på alle gudstjenester i alle metodistkirker i Norden&Baltikum søndag 13. mai!! (Mer om biskop Alsteds gode uttalelse senere i dette blogginnlegget.)

Bakgrunn

absolutt-NP_women4Alle årskonferanser innen den verdensvide UMC har i løpet av de to siste årene stemt over fem forslag om tillegg til kirkeordningen. For at et slikt tillegg skal bli vedtatt kreves 2/3 flertall (66,6 % av stemmene).  Tre var uproblematiske og fikk nødvendig flertall med klar margin. Men:

Tillegg 1 ville legge til en formulering om at «både menn og kvinner er skapt i Guds bilde, og at vi «skal konfrontere og søke å få slutt på diskriminering av kvinner og jenter». Dette forslaget fikk på verdensplan 66,5 prosent av stemmene – 0,1% for lite til å bli vedtatt. Finregning viser at det utgjør 68 stemmer ( 31372 «ja»-stemmer hadde vært nok. Det er 68 stemmer…

Tillegg 2 ville tilføye denne formuleringen: «… ikke noe medlem skal heller bli nektet adgang til en lik stilling i liv, gudstjeneste og ledelse i kirken på grunnlag av rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, evne, alder, ekteskapelig status eller økonomisk stilling». Det forslaget oppnådde bare 61,3 av stemmene innen den verdensvide UMC.

Tidligere denne uka ble resultatet kjent. Først da ble også de regionale stemmetallene offentliggjort, brutt ned på de enkelte årskonferansene i USA, Europa, Afrika og Filippinene. (Disse stemmetallene holdes hemmelige inntil sluttresultatet er kunngjort.)

Du finner en oversikt over stemmetall ved samtlige UMC årskonferanser her: STEMMETALLENE  Det kan være nyttig (og skremmende) lesing, og se hvilket selskap vi er havnet i….

Årskonferansene i Norge og Danmark klarte altså å si tilstrekkelig «ja» til «Tillegg2», men ikke til «tillegg 1»! Forstå det den som kan!?

Er det virkelig så farlig, og «ubibelsk» å erklære kvinners verdi og absolutte likhet med menn? I Norge. I 2017/18??

Noen spekulerer (håper) på at det må ha skjedd en feil; at delegatene ikke har forstått hva de stemte på; at dirigentbordet må ha gitt mangelfulle/feilaktige forklaringer. Det låter uansett som en dårlig unnskyldning i det som i utgangspunktet skal være to av verdens mest opplyste land.

Selvransakelse nødvendig

På Årskonferansen 2017 i Bergen, stemte 74 delegater/pastorer «ja» og 32 «nei» til «Tillegg 1». At hele 32 delegater (både lege og pastorer, formoder jeg) stemte «nei», er i følge absoluttMetodist en teologisk og sosialetisk fallitterklæring. Det må føre til en gjennomgripende selvransakelse i kirka vår, og vi  stille oss en rekke grunnleggende spørsmål. Her er forslag til noen:

  • Hvordan (etter)utdanner vi våre pastorer?
  • Hvilket bibelsyn ligger under stemmeresulatet?
  • Hvilket Gudsbilde har vi og forkynner vi?
  • Hvilket menneskesyn har vi og praktiserer vi?
  • Hva blir forkynt om kvinners verdi og full likestilling mellom kjønnene fra våre prekestoler?
  • Hva sies om dette i bibel/samtalegrupper og konfirmantundervisning?
  • Hva formidles på leire og arrangement i kirkens regi, inkludert Sommerfesten?
  • Skjønte delegatene hva de stemte på? Var de rett og slett oppgående nok?

Har sett det komme

absolutt-NP-women9Inntil noen overbeviser absoluttMetodist om det motsatte, er forkastelsen av tillegg 1+2 til kirkeordningen, en refleks av situasjonen innen den verdensvide UMC.

Konservativ, såkalt evangelisk, «teologi» har fått økende innpass, og truer med å ødelegge alt vi står for.  Sterke, fundamentalistiske krefter vil kontrollere kirken og lokalmenigheter gjennom sin formaning om «bibeltroskap», «bibelens ufeilbarlighet» eller hva de nå kaller det.

Det er de samme krefter som fremmer fordømmelse, trakassering og motstand mot homofili og LGBT-folk i kirken, som fører til stemmetallene om kvinners verdi og likestilling med menn i kirke og samfunn. Slik sett burde vi ikke være overrasket eller sjokkerte. Dessverre mener absoluttMetodist å kunne ane slike tendenser også innen norsk metodisme.

Fra å være en kirke som har forkynt Guds uforbeholdne nåde og kjærlighet til alle mennesker, er vi gjennom to-tre tiår sakte men sikkert blitt infiltrert og snart okkupert av streng, lovisk bokstavtrelldom. Disse konservative kreftene kveler evangeliet. Vi får en kultur hvor undertrykkelse, trakassering, misbruk og vold – av kvinner, homofile/LGBT-folk og minoriteter er normalisert. Og det er blasfemi – ikke teologi!

En giftig «teologi» har, som en gjøkunge, fått innpass i kirken, og er nå klar til å overta reiret alene. («teologi» i anførselstegn, fordi jeg kvier meg for å bruke ordet teologi – lære om Gud – om dette.)

Hva er motgiften? Å ikke tro på hver bokstav og hvert ord i Bibelen, men å tro på evangeliet om Jesus og lese Bibelen på en måte som reflekterer den troen.  Å tviholde på evangeliet om Guds ubegrensede og ubetingede nåde, kjærlighet og respekt for alle mennesker. En Gud som ikke støtter undertrykkelse eller nedvurdering av noen.

Refs fra biskopen

Biskop Christian Alsted har veldig sterkt uttrykt sin skuffelse. absoluttMetodist fornemmer den biskoppelige «hellige vrede» syde, når jeg leser biskop Christians uttalelse /kommentar til den famøse avstemningen. Her er noen utvalgte, oversatte sitater – og de er sterke, fra en biskop:

«Etter å ha studert stemmetallene for vårt biskopsområd (Norden&Baltikum) er jeg trist og skamfull over antallet nei-stemmer i den danske, norske og estlandske årskonferansen. Vi har vår del av ansvaret for at disse konstitusjonelle tilleggene ikke fikk nødvendig flertall.»

«Vi er kirke i samfunn og en verden hvor fordommer, diskriminering og misbruk av kvinner er vanlig – hvordan kan vi påtale denne uretten hvis vi ikke har orden i eget hus?»

«Standpunktet kirken har tatt til disse konstitusjonelle endringene gjør vondt. Vi er kalt til å være bedre enn dette. Vi må gjøre bedre enn dette. Jeg forplikter oss til å gjøre bedre enn dette.»

«Jeg var dum nok til å tro at det var vår felles verdi å gi alle mennesker tilgang til lik plass i livet, gudstjenesten og tjenesten i kirken, og ikke ekskludere noen på grunn av rase, hudfarge, kjønn/legning, nasjonalitet, evne, alder, ekteskapelig status eller økonomiske forhold.»

«Jeg  trodde vi delte en forståelse av at kvinner og menn er like som medlemmer, ledere og pastorer i alle de Nordiske og Baltiske land».

«Jeg beklager spesielt overfor kvinner og jenter i våre kirker, som gjør tjeneste som medlemmer, legledere pastorer, diakoner og tilsynsprester – dere er en uvurderlig del av kirken. Dere fortjener å bli behandlet med den ytterste respekt og anerkjennelse.»

 

Du kan lese hele biskop Christian Alsteds uttalelse i sin originale, engelske versjon her: Biskop Alsteds uttalelse

Mange sterke beklagelser:

Det er også kommet en rekke andre reaksjoner på de triste stemmetallene. Her finner du linker til noen, søk gjerne opp flere:

Biskopenes kunngjøring av resultatet: Biskopene kunngjør resultatet

Biskoprådets sterke beklagelse over resultatet:  Biskopsrådet

United Methodist Women var raskt ute med å si at stemmeresultatet viser at det fortsatt mye igjen å gjøre:

https://www.unitedmethodistwomen.org/news/united-methodist-women-annual-conference-votes-unfinished-gender-justice

United Methodist Men beklager også:

http://www.gcumm.org/news/leaders-of-united-methodist-men-lament-the-defeat-of-constitutional-amendments

UM Queer Clergy Caucus (foreningen for «skeive» metodistpastorer)  understreker at de står på kvinnenes side:

https://www.facebook.com/notes/united-methodist-queer-clergy-caucus-public-page/umqcc-stands-with-women/561838097532506/

En nyhetssak om alle de fem tilleggenes skjebne på UMC News:

http://www.umc.org/news-and-media/church-ratifies-3-constitutional-amendments