«Kvinne-tillegget» skal stemmes over på nytt

En redigeringsfeil i forslags-teksten, gir United Methodist Church en sjanse til å rette opp den pinlige forkastelsen av «Tillegg 1» til Book of Dicipline.  Det viser seg at en setning som skulle vært strøket, likevel kom med i forslaget som ble sendt til avstemning i årskonferansene rundt om i verden og ikke fikk nødvendig 2/3 flertall. Det forberedes derfor en ny avstemning.

Book-of-discipline-2016Under finner du teksten til  «Tillegg 1»  slik det ble sendt til avstemning i samtlige årskonferanser i den verdensvide United Methodist Church, og som manglet 68 stemmer på å bli vedtatt med nødvendig 2/3 flertall.  Setningen som det nå viser seg ikke skulle vært med,  er markert med rødt:

«As the Holy Seripture reveals, both men and women are made in the image of God and, therefore, men and women are of equal value in the cyes of God. The United Methodist Church recognizes it is contrary to Scripturc and to logic to say that God is male or female, as maleness and femaleness are characteristics of human bodies and cultures, not characteristics of the divine. The United Methodist Church acknowledges the long history of discrimination against women and girls. The United Methodist Church shall confront and seek to eliminate discrimination against women and girls, whether in organizations or inindividuals, in every facet of its life and in society at large. The United Methodist Church shall work collaboratively with others to address concerns that threaten the cause of women’s and girl’s equality and welI-being.»

Det er jo god metodistisk nådeteologi å få en «second chance , og absoluttMetodist håper inderlig at kirka vår griper den muligheten.  Samtidig endrer det ikke det faktum at vi klarte å forkaste en tekst som selvfølgelig skulle blitt vedtatt –  og at 32 delegater i den norske årskonferansen bidro til dette. For hva i alle dager er feil med å fastslå at: «The United Methodist Church recognizes it is contrary to Scripturc and to logic to say that God is male or female, as maleness and femaleness are characteristics of human bodies and cultures, not characteristics of the divine.»??

Du kan lese nyhetssaken om den dramatiske vendingen her: http://www.umc.org/news-and-media/constitutional-amendment-to-be-revisited

Det er jo utrolig pinlig da, at noe slikt kan skje…