Kan overhodet ikke unnskyldes

Absolutt-harass1Sted? Nei! Påkledning? Nei! Flørtende oppførsel? Nei! Slike og andre forhold spiller ingen rolle! Voldtekt er og blir galt. Ingen ting rettferdiggjør seksuelle overgrep, slår Metodistkirkens sosiale prinsipper fast. I dagens nyhetsbilde hadde det ikke vært feil om vår kirkeledelse kom på banen og understreket dette.

Metodistkirken/The United Methodist Church oppfordrer også politi og rettsvesen til å forfølge seksuell trakassering/vold og kirken fordømmer voldtekt i enhver form.

Det er verken slik at «absolutt metodist» ønsker at biskop og tilsynsmenn skal bli «medienisser» eller forventer at de skal gå ut på gater og torg med roperter og plakater straks noe skjer i strid våre sosiale prinsipper. (Skjønt de kunne gjøre det litt oftere enn de gjør…) Men overfor egen metodistbefolkning kunne kirkeledelsen i det minste benytte seg av den triste ”timingen” som de aktuelle hendelsene i Köln og Sverige gir. Det skader ikke å minne om at slik adferd er noe Metodistkirken tar krystallklar avstand fra, uansett hvem som står bak – og i enhver sammenheng i samfunn og kirke!

”absolutt metodist” finner det derfor på sin plass å gjengi ordlyden i et helt nytt ledd i metodistkirkens sosiale prinsipper som ble vedtatt av Generalkonferansen i 2012. Med innføringen av det nye leddet «Sexual assault» i paragraf 161, skjerpet The United Methodist Church ordlyden og sin holdning til seksuelle overgrep, trakassering og voldtekt.

For å hindre at noe blir ”lost in translation”, gjengis teksten på originalkirkespråket:

«Sexual assault is wrong. We afirm the right of all people to live free from such assaults, encourage law enforcement to prosecute such crimes, and condemn rape in any form. it does not matter where the person is, what the person is wearing, whether or not he or she is intoxicated, if he or she is irtatious, what is the victim’s gender, or any other circumstance.”

Det nye avsnittet kommer i tillegg til tidligere og fortsatt gyldige ledd om «Sexual abuse» og «Sexual harassment» i paragraf 161:

Sexual abuse

Violent, disrespectful, or abusive sexual expressions do not confirm sexuality as God’s good gift. We reject all sexual expressions that damage the humanity God has given us as birthright, and we affirm only that sexual expression that enhances that same humanity. We believe that sexual relations where one or both partners are exploitative, abusive, or promiscuous are beyond the parameters of acceptable Christian behavior and are ultimately destructive to individuals, families, and the social order. We deplore all forms of the commercialization and exploitation of sex, with their consequent cheapening and degradation of human personality. To lose freedom and be sold by someone else for sexual purposes is a form of slavery, and we denounce such business and support the abused and their right to freedom.

We call for strict global enforcement of laws prohibiting the sexual exploitation or use of children by adults and encourage efforts to hold perpetrators legally and financially responsible. We call for the establishment of adequate protective services, guidance, and counseling opportunities for children thus abused.

Sexual Harassment

We believe human sexuality is God’s good gift. One abuse of this good gift is sexual harassment. We define sexual harassment as any unwanted sexual comment, advance, or demand, either verbal or physical, that is reasonably perceived by the recipient as demeaning, intimidating, or coercive. Sexual harassment must be understood as an exploitation of a power relationship rather than as an exclusively sexual issue. Sexual harassment includes, but is not limited to, the creation of a hostile or abusive working environment resulting from discrimination on the basis of gender.

Contrary to the nurturing community, sexual harassment creates improper, coercive, and abusive conditions wherever it occurs in society. Sexual harassment undermines the social goal of equal opportunity and the climate of mutual respect between men and women. Unwanted sexual attention is wrong and discriminatory. Sexual harassment interferes with the moral mission of the Church.

—-

Så det er viljen hans/hennes det kommer an på, da..?

Absolutt-Guds plan- barnesangill

”Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig!”

Ja vel.

”Finns ingen ting han ikke kan!”

Nei vel?? Da må det være viljen det kommer an på da?

Jeg hørte denne kristelige barnesangen igjen tidligere i høst (heldigvis ikke i min hjemmemenighet Trondheim), og merket at jeg ble både opprørt og frustrert. Gjennom årene har jeg sunget den selv flere ganger, skremmende ureflektert. Men det er en stund siden sist. Nå krymper jeg meg nesten ved bildet av barn ( og voksne) som reiser seg i kirkebenken for å gjøre bevegelsene til ”så sterk og så mektig” (flexe muskler og se så tøff ut som mulig ) – for så å riste på hodet – ”finns ingenting han ikke kan”.

 Hundretusenvis av flyktninger er på desperat vandring fra krig og ødeleggelse og på jakt etter et liv i noenlunde trygghet for seg selv og sine barn. Mange dør langs veien eller på havet. Feige terroristangrep tar hundrevis av liv – i Paris, California, Beirut og stadig flere steder. Kriger og naturkatastrofer tar liv og raserer livsgrunnlag. Kvinner mishandles av menn og småjenter blir voldtatt av fedre. Malaria dreper 3000 barn hver dag.

Vi kan drøfte ”det ondes problem” og komme trekkende med bibelens klagesanger og salmer og den lidende Job og hans oldemor, men barnesangen ”Vår Gud er så stor…” og det arkaiske, ”gammeltestamentlige” gudsbildet den formidler, er og blir umulig. En Gud som kan, men ikke vil gripe inn og hindre krig, terror, lemlestelse, død, ulykker, naturkatastrofer og alvorlig, smertefull sykdom er uholdbart. Vi kan ganske enkelt ikke tro og forkynne en Gud som kunne hindret lidelse, men velger å la være. Hva skulle grunnen være?

Vi har alle sett og hørt skrekkeksempler på predikanter og kristne som sier at den og den forferdelige/tragiske hendelsen er Guds vilje; en straff for de som ble rammet og en advarsel til resten av oss.

Andre kristne synes å tro at Gud egentlig har makt og myndighet til å hindre kriger, ulykker, katastrofer og sykdom. At Gud står over naturlovene og kan kommandere dem/sette dem ut av kraft. At han/hun egentlig kan få voldtekstmenn til å falle om, snu orkaner, omdirigere elver, lede lavamasser unna hus og folk, få skytevåpen, bomber og granater til å «klikke» – hvis han/hun vil!

Stort bedre er det ikke med alle forsøkene på å ”rettferdiggjøre” Gud ved å si at ”det er nok en mening med lidelsen” eller ”Gud har en mening med alt, vi skjønner det bare ikke ennå”. Dette er skjebnetro og ikke kristen tro. Vi kan og skal ikke godta at vonde ting som skjer er forutbestemt og Guds vilje. Veldig mye av det som skjer i verden og med mennesker rundt oss er ganske enkelt komplett meningsløst – og vil forbli det. Det finnes ingen guddommelig mening med det, verken nå eller senere.

Vi må finne andre og nye måter å tenke og forkynne om Guds makt på. Jeg tror Gud er ikke allmektig, men allkjærlig. Hans/hennes allmakt og avmakt er knyttet til en absolutt kjærlighet. Det er maktens styrke, og dens svakhet/begrensning. Hvis denne kjærlige Gud kunne ha hindret vold, nød, elendighet og sykdom dog, ville han selvfølgelig ha gjort det. Men Gud kan faktisk ikke. Han/hun kan bare elske og trøste og styrke og gi håp.

Jeg tror ikke på en allmektig Gud, men en Gud som er absolutt allkjærlig og allesteds nærværende. Midt i volden, hatet, tragediene. Min Gud er fortvilet og forbannet over raseringen av sitt skaperverk; universet, jorden og menneskeheten. Min Gud lider og han trøster og han gir et trassig håp om at en dag skal kjærligheten likevel vise seg som den sterkeste. Jeg deler visjonen og håpet om en ny himmel og en ny jord.

Men det er ikke utelukkende opp til Gud. Som kristne skal og må vi ikke bare folde hender, men også knytte nevene og ta kampen opp mot døds- og ødeleggelseskreftene.

(NB: I det jeg skulle poste dette blogginnlegget, oppdaterte jeg meg på bloggen til den moderatkonservative, men spennende amerikanske teologen Thomas Jay Oord som jeg følger med stor interesse etter å ha blitt tipset om ham av vår norske Metodistkirkes dyktige teolog Hilde Marie Øgreid Movafagh. I en av sine ferskeste blogposter stiller Oord spørsmålet ”Kunne Gud forhindret terrorangrepet i Paris?” og svaret hans er heldigvis ”nei”. Oord snakker om ”Guds ukontrollerte kjærlighet” og har nettopp skrevet en bok med den tittelen. (”The uncontrolling Love of God”)

Thomas Jay Oord tilhører Church of the Nazareene, som står i en sterk wesleyansk tradisjon, men som ikke minst i bibelsyn er mer konservativ enn United Methodist Church.

Jeg fant at flere av Oords tanker rundt det aktuelle spørsmålet korresponderer med mine, i tillegg er de nok hakket mer reflekterte og gjennomtenkte…. Jeg anbefaler derfor alle å lese ham! Du finner bloggen hans her: http://thomasjayoord.com/index.php/blog )

Hva om Mirjam, Jesu mor, ble voldtatt?

maria lactans3-detalj

Bildet viser Jesus som klemmer mamma Maria på puppene. Jeg kommer tilbake til hvorfor jeg viser det i anledning at førstkommende søndag er Maria Budskaps dag; dagen da den 12-13 år gamle jødejenta Mirjam, fikk vite at hun var gravid uten å ha ligget med noen.

Her om dagen leste jeg en utfordrende preken. Utgangspunktet var en hypotese om at Mirjam/Maria egentlig var blitt voldtatt, trolig av en romersk soldat som deltok i knusingen av opprøret i Nazareth. Da den gravide Maria dro på tre måneders besøk til sin kusine Elizabeth, var det mer som en flukt fra fornedrelse, skam og forakt? Ble Jesus født, ikke bare som lausunge uten navngitt far, men som «romerunge»?

Noen vil anse slike tanker som blasfemi. Jeg gjør ikke det. Jeg er ikke skolert nok til å vurdere den vitenskapelige gehalten i hypotesen; det er heller ikke avgjørende. Hypotesen og fortellingen om at Gud ble menneske, født av en voldtatt kvinne, trenger ikke være historisk korrekt. Likevel er den evangelisk korrekt for meg – og skremmende relevant og aktuell. Voldtekt er jo dagligdags; i våre gater og byer, ja endog i noen menigheter. De siste års voldtektsrapporter fra India er opprørende. For ikke å snakke om konfliktområder rundt om i verden hvor voldtekt blir satt i system; en del av krigsstrategien er å skape utstøtte kvinner og avkom.

Hvilken kilde til oppreisning, nytt menneskeverd og integritet for kvinner som utsettes for slikt, ligger det ikke i tankeeksperimentet at Maria ble voldtatt og fødte verdens frelser?

Mariologi, kalles læren om og forståelsen av Mariaskikkelsen. Det er en fasinerende, omfattende og kompleks gren innen teologi og religionsforskning. Som gudeføderske har jo Maria som kjent «kolleger» innen andre religioner.

Maria er gjennom kirkens historie forstått som alt fra skjøge til madonna. Mariaskikkelsen er omstridt og ikke bare enkel å forholde seg til. Hennes rolle og funksjon gjør henne spennende og nødvendig å jobbe med, selv for metodister…

Både feminist- og frigjøringsteologien har jobbet forbilledlig med å frigjøre Maria fra den tyngste, tradisjonelle og konserverende kirkelige tenkingen om Maria som Herrens blindt lydige, underkastende tjenerinne. Gjennom dette teologiske arbeidet er Maria for mange undertrykte, marginaliserte og utstøtte blitt en rollemodell og et håpssymbol om oppreisning og rettferdighet – innen såvel kirke som samfunn.

Så til billedvalget:

Illustrasjonen som innleder bloggen er et utsnitt av et ikonaktig maleri som henger ved inngangen til Chiesa di San Pio-kirken i San Giovanni Rotundo i Italia (bygget til ære for padre Pio og ekstremt vel verd et besøk!)

Under bloggen viser jeg flere bilder med såkalte «Maria lactans»-motiv; den ammende Maria. Det er en kjent motivkrets innen kirkekunsten, som i seg selv gir grunnlag for en rekke tolkninger og forståelser; mange av disse kan og vil jeg slett ikke stå inne for.

Når jeg likevel velger illustrasjoner fra denne motivkretsen, er det i en forståelse av at motivet understreker Jesu menneskelighet. I perioder ble «Maria lactans»-bilder malt nettopp som teologiske debattinnlegg som argument for at Gud ble ekte menneske i kontrast til mer svermeriske retninger som i for sterk grad «åndeliggjorde» Jesus. Inkarnasjonen, at Gud ble menneske i Jesus, betyr at Gud stiller seg solidarisk med menneskeheten.

God Maria Budskapsdag!

maria ammer 18 - 1470maria ammer 19 x- ethiopia 1600tallet

 

 

maria lactans2Maria ammer10 -   van Cleve 1525Maria ammer1 - Mary and Child – detail by Gerard David, 1490