Palestinske vennskapsmenigheter – snarest

Ubasolutt- palestina-foto1

Metodistkirken i Norge må snarest etablere formell kontakt med palestinske kirkemyndigheter, og legge til rette for et vennskapsprogram med kristne palestinske menigheter. At vi ikke for lengst har gjort det, er en unnlatelsessynd. Valgresultatet i Israel bare forsterker behovet. Palestinske kristne trenger vår støtte og anerkjennelse.

Selv har jeg ikke sete i Metodistkirkens årskonferanse, men håper noen kan fremme et slikt forslag «fra gulvet» – i verste fall som et oversendelsesforslag.

Som medlem av en kirke (United Methdost Church) som konsekvent har støttet en to-statsløsning, var det med stor interesse jeg leste dagens hovedoppslag i Vårt Land den israelske forfatteren og fredsaktivisten Amos Oz’ kronikk som framholder at det haster med en to-statsløsning – og at det ikke minst vil være i Israels interesse. Oz sier blant annet:

» Å forvente at palestinere og israelere, som har påført hverandre så mye smerte så lenge, plutselig skal snu arket for å leve i harmonisk, likeverdig sameksistens i en felles stat, ser for meg ut som en vrangforestilling. Etter en adskillelse kan de kanskje, i en fjern fremtid, åpne for en eller annen form for samarbeid. Men det kan ikke bli før palestinerne har fått erfare den frihet og verdighet som kommer med uavhengighet, noe vi israelere vet så altfor godt.»

Den israelske okkupasjons-, nybyggings- og trakasseringspolitikken har gjennom mange år medført konfiskering og/eller riving av et stort antall kristne palestineres hus, hjem åkerland og vannressurser. Politikken har fordrevet dem fra deres landsbyer og ruinert deres liv. Om ikke annet, så garanterer valgresultatet at våre palestinske trossøsken vil få det enda tøffere i tiden framover.
Absolutt - palestine-cartoon- steve sackJeg er medlem av en kirke som utvetydig sier:

«Therefore, be it resolved, that The United Methodist Church opposes continued military occupation of the West Bank, Gaza, and East Jerusalem, the confiscation of Palestinian land and water resources, the destruction of Palestinian homes, the continued building of illegal Jewish settlements, and any vision of a “Greater Israel” that includes the occupied territories and the whole of Jerusalem and its surroundings.»  (Jeg illustrerer dette med en tegning av Star Tribunes Steve Sack)

Nå bor det over en halv million israelere i bosettinger på okkupert område…. Og det selv om artikkel 49 i Genevekonvensjonen, som omhandler beskyttelsen av sivile i krigstider, klart fastslår at:

«Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». Artikkelen forbyr også forflytting av innbyggere i okkuperte områder.

Den såkalte dispensasjonsteologien har sammen med verbalinspirert, konservativ bibelforståelse ført til en så blind pro-Israel holdning at mye såkalt «evangelisk» kristendom er blitt anti-kristen; i den forstand at den støtter overgrep mot egne trossøsken. Å i det hele tatt antyde at vår kristne Gud, med grunnlag i «løfter til Israel», på noen som helst måte kan tas til støtte for okkupasjonen, de ulovlige bosettingene og gjentatt krigføring i Gaza, er tragisk.

Jeg elsker jøder. Jeg respekterer deres tro. Jeg fordømmer enhver jødeforfølgelse/hets og alle overgrep mot jøder. Jeg tar osgå sterk avstand fra det høyreorienterte israelske regimets politikk. Men det gjør meg ikke til antisemitt!