Hodet opp av sanden, metodister!

absolutt- struts

Helt på tampen av forhandlingene, vedtok Metodistkirkens årskonferanse 2014 et oversendelsforslag fra Liv Berit Carlsen, (ære, være!), om å iverksette nye samtaler i kirken om homofilispørsmålet. Har noen registrert tegn til at dette vedtaket er fulgt opp??

Jeg har fulgt referatene fra Hovedstyrets møter siden årskonferansen 2014.  Der er spørsmålet konsekvent utsatt fra det ene møtet til det andre; senest til januarmøtet 2015 fordi « hele Kabinettet skal delta i behandlingen.» Referatet fra januarmøtet er ennå ikke lagt ut, og kirkens egne informasjonsorgan har ikke fulgt opp saken. Hovedstyrets vedtak i denne saken bør straks gjøres tilgjengelig på Metodistkirken.no og kirkens Facebookside.

Man kan alltids saktens håpe, men man kan også frykte at hovedstyre/kabinett driver en variant av uthalings/utsettelsespolitikk. Tiden for å legge forholdene til rette for en god og bred debatt/samtale begynner jo å renne ut. Det vil nemlig være meget beklagelig og kritikkverdig dersom denne nye samtalen ikke er gjennomført senest i løpet av årskonferansen i Halden i juni i år. For allerede i mai 2016 venter en generalkonferanse med kirkesplittende potensial på homofilispørsmålet. Og årets konferanse skal jo velge delegatene som på vegne av oss skal stemme i Portland…

Inntil videre er det uansett fristende å sammenligne den norske metodistkirkes offisielle håndtering av homofilispørsmålet med det folkelige uttrykket å «holde varmen ved å tisse i buksa», men det får holde med «strutsepolitikk».

Årskonferansen i 2007 vedtok at homofilispørsmålet heretter skulle være en ikkesak for konferansen. All videre debatt/diskusjon/forslag om endring i kirkens syn, ble henvist til Generalkonferansen i United Methodist Church. Ufattelig at kirkens øverste nasjonale myndighet kunne stikke hodet i sanden på den måten.

Ille ble til verre gjennom intervjusesjonen med kabinettet som innledet Årskonferansen i Drammen 2014. Om Brobyggerens referat er korrekt (side 4, nr. 4/2014), så avviste biskop Christian Alsted at det var strid og uro om homofilispørsmålet i metodistkirken!? (På det tidspunkt hadde et flertall i UMCs biskopsråd, inkludert Alsted, vedtatt å reise sak mot en pensjonert biskopskollega for at han hadde viet et homofilt par. Om ikke det , og et splittet bispekollegium, i seg selv er et tegn på strid og uro innen kirken, så er splittelse av UMC på Generalkonferansen i 2016 et scenario som tallrike kirkerepresentanter, observatører og kommentatorer har vært meget opptatt de siste årene. Og scenariet er ikke svekket. )

Dagen før biskopen avviste strid og uro, var innholdet i avtroppende hovedstyreleder Berit Westads «avskjedstale» til konferansen blitt kjempeoppslag i avisen Dagen; nettopp en tale hvor Westad (ære, være!) oppfordret kirken til å endre sitt syn på likekjønnede par.

Dagsorden for Årskonferansen 2015 er ikke kjent, men jeg tar det som en selvfølge at homofilispørsmålet nå blir tatt opp – og da ikke bare som en orientering/belæring om kirkens offisielle syn , men som en bred gjennomgang av og samtale om temaet.

Jeg savner også selvstendig, opplysende og undersøkende journalistikk i vårt kirkeblad Brobyggeren og på hjemmeside/facebookside om den (internasjonale) diskusjonen om spørsmålet innen kirka vår; intervju med legfolk og prester som har ulikt syn på spørsmålet og gjerne reportasje/intervju som skildrer hverdagen til homofile metodister som fortsatt er tapre, utholdende og visjonære nok til å tro at en dag vil «åpne dører» gjelde for dem også.