Wake-up-call, metodistlegfolk!

Absolutt - kontroll nakedP

I følge referater fra Hovedstyrets møter, er legfolkets sesjon i årskonferansen i fare. Ja, sesjonen kan bli droppet allerede ved årets konferanse i Halden. Det må ikke skje! Istedet for å skrote legfolkets sesjon, bør den oppgraderes og gjøres mer relevant og bli et redskap til å styrke det bevisste legfolkets plass og innflytelse i Årskonferansen – og kirken. Så lenge våre prester får møte til pastoral sesjon med stort hemmelighold, trenges det en motvekt.

Leg sesjon må gis nytt innhold og reell innflytelse/påvirkningskraft. Sesjonen må bli et forum hvor legfolk/delegater aktivt kan diskutere vesentlige teologiske, organisasjonsmessige og kirkepolitiske spørsmål – og så langt mulig samordne synspunkter. Sesjonen må på eget initiativ kunne fremme saker/forslag for konferansen. Det er så langt jeg erfarer også noenlunde i tråd med konklusjonen fra leg sesjon selv, under fjorårets konferanse i Drammen. Og så er Hovedstyrets svar å eventuelt droppe sesjonen?

Vi vanlig dødelige medlemmer av kirken får ikke del i evalueringsrapporten etter årskonferanser, heller ikke fra fjorårets i Drammen. (Den burde selvfølgelig vært offentliggjort.) Referatene fra Hovedstyret byr heller ikke på argumenter og/eller resonnementer rundt den antydede fjerning av leg sesjon. Så langt jeg vet, er spørsmålet om å droppe leg sesjon heller ikke blitt sendt menigheter og legdelegater til høring.

Derfor noen ydmyke spørsmål: Hvem ønsker leg sesjon nedlagt? Arrangørmenigheten? Kabinettet? Hovedstyret? Og hva er i så fall begrunnelsen(e)? Kan man bare stryke leg sesjon, hvis det blir løsningen, uten at Årskonferansen og delegatene selv får diskutere spørsmålet først?

Spørsmålet om leg sesjon har i følge Hovedstyrets referater versert på alle møter siden september evalueringen av Drammen-konferansen på septembermøtet. Da ble det I «samtalt rundt forbedringsmuligheter» for leg sesjon. (Potensialet er åpenbart.)

Men etter desembermøtet heter det «Lek sesjon kuttes kanskje ut. Hovedstyret kommer tilbake til dette ved godkjenning av program».

På januarmøtet (referatet er ennå ikke lagt ut på Metodistkirken.no!) samtalte hovedstyret (ifølge «referat» i Brobyggeren nr2/15) om «lekfolkets sesjon og hvordan den skal bli noe som noen frivillig vil delta på.» Nesten en utrolig formulering, som viser at legfolkets sesjon har fått seile for lut og kaldt vann i altfor mange år.

Leg sesjon, og legfolket, mistet en viktig stemme da Landslegleder-vervet i forbindelse med omorganisering av kirkens ledelse ble fusjonert med Hovedstyrets leder for mange år siden. Erfaringen sier at det var en stor feil. Jeg ønsker Landsleglederen gjenopprettet som et selvstendig verv. Hun/han bør også sitte i kabinettet. Biskop og kabinett fikk etter organisasjons/strukturendringer i fjor vår, økt innflytelse på kirkens drift – og bør absolutt balanseres med minst en leg talskvinne/mann. Riktig nok skal daglig leder nå «møte i kabinettet», men er det med stemmerett? Uansett bør Landslegleder inn i kabinettet med fulle rettigheter for å balansere litt av den sterke preste(over)styringen av kirken vår. Landslegleder må også få sete i Tjenesterådet (Rådet for den ordinerte tjeneste).

Ideelt sett ønsker jeg både pastoral sesjon og leg sesjon avskaffet. De er gjensidige anakronismer og hører ikke hjemme i en demokratisk kirke anno 2015. Årskonferansen er kirkens øverste organ; den består av legdelegater og pastorer, sammen. Det meste av det vi driver med som kirke skal og bør tåle offentlighetens lys. Det skal være særdeles personlige/private/sensitive saker som ikke kirkens øverste organ kan informeres om og debattere i plenum. Det gjelder også pastorers tjenesteforhold. I de få tilfeller hvor personsensitive saker måtte gjøre det tvingende nødvendig, må plenumssesjonen heller kunne lukkes med kun pastorer og delegater tilstede.

Kirken bør i alle saker og sammenheng uansett tilstrebe å praktisere «meroffentlighet» som grunnleggende prinsipp – så langt det overhodet lar seg gjøre. Og det er vesentlig lengre enn i dag….

3 tanker på “Wake-up-call, metodistlegfolk!

 1. Kyrkans arbete är allt för viktigt för att lämnas enbart åt pastorerna.

  Men jag vet inte om jag kan hålla med dig om lekfolkssessionen. Den är en kvarleva från tiden då lekfolk inte hade säte och stämma i årskonferensen. Ett antal år innan lekfolk fick plats i årskonferensen fanns en lekfolkskonferens som hölls parallellt med den «riktiga» konferensen. Smått förnedrande tycker jag.

  Däremot har jag både-och-åsikter om pastoralsessionen.

  Pastorerna behöver absolut ett forum där de kan tala om sina egna ärenden, även om det inte måste vara på årskonferensen. Det är ett praktiskt problem.

  Det är däremot lite annorlunda med personalärenden. De kan inte behandlas i det stora forum årskonferensen är. Men det är inte heller tillfredsställande att anställda själva bestämmer om anställningsförhållanden. Det är hela årskonferensen, pastorer och lekfolk, som tillsammans är arbetsgivare.
  Ett stort steg i rätt riktning togs på 90-talet, då Rådet för tjänsten som ordinerad fick en lekfolksrepresentant och senare ytterligare någon i relation till rådets storlek. Jag menar att kyrkan borde ta steget fullt ut och låta representationen vara 50-50. I Book of Discipline finns det ett arbetsutskott inom rådet. Det kan bereda de känsligaste ärendena. Hela rådet kunde sedan fatta beslutet som meddelas årskonferensen. Redan nu är det i praktiken rådet som fattar besluten. De kommer visserligen som förslag till pastoralsessionen, men det är sällan det blir diskussion om förslagen och ännu mer sällan att pastoralsessionen beslutar annorlunda än rådet föreslagit. Om man är rädd för att den beslutande gruppen är för liten, kan man öka antalet medlemmar. Förtroendet för rådet testas och avgörs när medlemmarna väljs. Och förslagsrätten skall naturligtvis inte ligga hos biskopen, utan hos alla medlemmar av konferensen.

  Men det är viktigt att komma ihåg att det är generalkonferensen som ensamt kan besluta om en förändring. Det enda en enskild årskonferens kan göra att lämna in förslag till generalkonferensen.

  Liker

  • Kjære biskop Hans,
   takk for en meget interessant og velbegrunnet kommentar!
   Med ditt innledende statement, er jeg sikker på at vi fort kunne bli helt enig om det meste knyttet til dette temaet over en kaffekopp!
   Min kamp for å styrke leg sesjon er begrunnet i eksistensen av pastoral sesjon. I prinsippet er jeg motstander av begge disse «sær-sesjonene». Pastoral sesjon er en like stor etterlevning og gufs fra fortiden som legsesjon. Årskonferansen bør være ett samlet forum.
   Jeg er meget glad for ditt syn om at Tjenesterådet bør ha 50/50 representasjon av pastorer og legfolk og gjerne øke antallet rådsmedlemmer!
   Jeg deler ditt syn på at hele årskonferansen er arbeidsgiver; selv uten pastoral sesjon er jo pastorene ekstremt godt (og udemokratisk) representert i konferansen. Hvor ellers har ansatte tilnærmet 50% innflytelse og stemmerett over egne arbeids-, ansettelses- og lønnsforhold?? Respekten for presteskapet er dessuten fortsatt så stor at en del delegater «stemmer som presten»; det har jeg ved en rekke anledninger selv hørt (men ikke gjort) i årskonferansen. Dette er et kirkedemokratisk problem; pastorene burde vært representert med et «forholdsantall» pastorale delegater.
   Så må også jeg erkjenne at dette tilhører Generalkonferansens myndighet å endre; men jeg synes Metodistkirken i Norge bør ta initiativ til prosesser som kan munne ut i forslag til Generalkonferansen.

   Ellers er jeg meget glad og takknemlig for at du leser «absolutt metodist»-bloggen min. Du finner sikkert påstander og meninger du ikke deler, men det kjennes oppriktig godt at du er der – også som konstruktiv kritiker når det måtte behøves…

   Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s