Velkommen – til en stengt dør…

Absolutt - stengt dør Brobyggeren

Forsiden på ”konferansenummeret” av Brobyggeren ønsker velkommen til Metodistkirkens Årskonferanse 2015 – med bildet av en stengt kirkedør. Helt utilsiktet, regner jeg med, men symbolikken er dessverre aktuell.

Bildet av en stengt dør til Metodistkirken som har åpne dører, hjerter og sinn som motto er tankevekkende. Et motto som vi må stå¨opp for, og som sterke krefter innen United Methodist Church undergraver og svekker troverdigheten av.

For å understreke det først: Jeg er sikker på at alle de flotte folka i menigheten i Halden, med sterk dedikasjon og strålende innsats på alle vis, har lagt til rette for at pastorer og delegater skal få en god konferanseopplevelse. Takk og ære og hipp, hippelujah til dere og Halden for det! Det er på ingen måte dere dette handler om!

Forsidebildet til Brobyggeren nr. 3/2015 har en så talende og alvorlig symbolikk knyttet til situasjonen innen UMC, at den må kommenteres. Håpet er at bildet av den stengte døren gjør såpass inntrykk at symbolkraften kan virke ”motsatt” under årskonferansens samtaler, blant annet om homofili; at kirkens dører etter Halden-konferansen vil oppleves åpnere enn i dag! At vi som kirke makter å ta samtalen framover, og ikke la oss bli holdt tilbake i diskusjoner om ting som i dagens opplyste samfunn og kirke bør anses som elementære samfunns- og menneskeretter.

Det er 12-13 år siden en bok med tittelen ”United Methodism @ Risk: A Wake Up Call” kom ut. Dessverre har boken har vist seg skremmende profetisk, og er i hovedtrekk minst like aktuell i dag. Politiske og kirkelige høyrekrefter med tenketanken IRD, ( en forkortelse for det forførende navnet Institute on Religion and Democracy), som edderkopp, har i årevis konsekvent og målrettet infiltrert og angrepet de større protestantiske kirkene (i USA) – ikke minst United Methodist Church. Dessverre ikke uten en viss suksess. Og angrepene fortsetter.

Under dekke av en forbløffende påstand om ”bibeltroskap” arbeider verbalinspirerte, konservative krefter og organisasjoner innenfor og utenfor UMC for å stenge kirkens dører – ikke bare i forhold til homofilispørsmålet, men hele metodistkirkens sosialevangeliske profil. ( Fyrtårn som kirkens General Board of Church and Society og General Board of Global Ministeries har gjennom årene vært populære skyteskiver og er det fortsatt.)

Vi er inne i en skjebnetid for UMC. Sterke krefter vil under dekke av fornyelse omforme oss som kirke, gi avkall på våre historiske verdier, vår tradisjon og vårt kall som en sosialt bevisst og relevant evangelisk kirke med reelt åpne dører, sinn og hjerter – basert på bærekraftig teologi, bibelsyn og gudsbilde. Det handler om kirkens og evangeliets troverdighet.

En anbefaling på tampen. Utgangspunktet er amerikansk, men relevansen er universell. Sjekk nettstedet http://www.talk2action.org som med årvåkenhet og innsikt tar for seg det ”religiøse høyre” og disse gruppenes aktivitet innen flere kirkesamfunn.