Da loven ble evangelium

marriage-equality

Takk til nakedpastor/David Hayward for at jeg får bruke                                        hans tegning “Marriage Equality”

 

 

Fredag (26.06.15) åpenbarte Gud seg gjennom The Supreme Court of the United States. Høyesterett avsa en juridisk kjennelse, men de fem dommerne som utgjorde flertallet, forkynte og ivaretok samtidig kjærlighetens evangelium bedre enn tallrike prester og biskoper evner å gjøre. Jeg tror vedtaket om å legalisere (*) ekteskap mellom homofile i hele USA, vil gi saken nytt momentum og utvikling – selv i United Methodist Church.

USA og amerikanske forhold har, på godt og vondt, stor betydning for United Methodist Church. I noen tilfelle en klar ulempe. I dette tilfellet en udelt velsignelse. Kjennelsen i amerikansk høyesterett vil gjøre noe med kirken. Selv om de fleste delegatene til Generalkonferansen i Portland 2016 allerede er valgt, vil Høyesteretts vedtak utvilsomt påvirke stemning, holdninger og handlinger gjennom det knappe året som gjenstår før Generalkonferansen.

Bare et drøyt døgn etter kjennelsen, er det allerede flere tegn og rapporter om at noe er i ferd med å skje innen UMC . Det er en ny bevegelse i saken, en ny energi og en ny giv.

At den rakryggede biskop Sally Dyck i Illinois var raskt ute, var ikke overraskende, men like fullt oppmuntrende. Samtidig som hun er meget glad for kjennelsen, nøler ikke med å gå imot det foreløpige flertallet iblant sine kolleger, og kirkens rådende syn:

«In all this celebration of marriage for all people, its with sadness that as the UMC we continue to deny the benefit marriage to LGBTQ persons, according to our Book of Discipline.»

Se hele hennes videouttalelse her: http://rmnetwork.us1.list-manage1.com/track/click?u=38f2eb8a4757127e09ba18224&id=c72a993534&e=5aff7ea3b2

Oppmuntrende på grensen til det oppsiktsvekkende, var den raske responsen fra presidenten i biskopsrådet, biskop Warner H. Brown jr. Dagen etter kjennelsen i høyesterett tar ”sjefsbiskopen” vår til orde for at ”UMC for alvor må vurdere hvordan den vil gå framover med integritet og i tjeneste for alle.”

I uttalelsen reflekterer Brown relevant, ransakende og balansert over situasjonen. ”Loven tvinger ingen til å handle mot sin samvittighet, eller gå på akkord med sitt teologiske syn”, understreker Brown, men han etterlater, slik jeg leser ham, ingen tvil om hva som er hans visjon og bønn: ”at det for og i United Methodist Church kommer en dag med likhet og inkludering av alle mennesker som er skapt i Gud bilde”.

Jeg gjengir under det jeg oppfatter som ”hjertet” i biskopens uttalelse, men oppfordrer alle til å lese hele uttalelsen selv her: http://unitedmethodistreporter.com/2015/06/27/council-of-bishops-president-issues-statement-on-same-sex-marriage-ruling/

«This Supreme Court decision calls attention to the difference between the laws of the United States, and the policy of our church. The law does not require anyone to violate their conscience of what God has called them to do, or their theological understanding.

But, if we seek to be an inclusive church that serves all of our parishioners, and all of our neighbors, we will have to consider how we treat all people equally. The heart of our call to ministry is to be pastor to the people of the congregation, and the community, we serve. May we continue to be a people of prayer, and hope, as we work towards a day of equality and inclusion for all people created in the image of God.”

President Obama var tidlig ute med en uttalelse hvor han hevdet at kjennelsen var en ”seier for Amerika”. Presidenten understreket at ”kjennelsen bekrefter noe millioner av amerikanere allerede tror i sine hjerter; at når alle (amerikanere) blir behandlet som likeverdige, er vi alle mer fri.”

 (* )Det amerikansk høyesterett konkret gjorde fredag, var å avsi kjennelse i to saker. Høyestrett fastslo at 1) enkeltstater ikke kan nekte inngåelse av ekteskap mellom homofile, og 2) enkeltstater kan ikke nekte å anerkjenne slike ekteskap som er inngått annet sted. I praksis betyr dette en ”nation wide” legalisering av ekteskap mellom homofile og lesbiske.

Vedtaket fulgte dagen etter to andre meget viktige vedtak i samme domsstol. Torsdag fastholdt The Supreme Court et sentralt element i ”Affordable care act”, (Obama-care) som var utfordret av konservative som ønsker å sette en stopper for denne helsereformen før den er satt ut i livet. Høyesterett opprettholdt samtidig også et vitalt element i ”Fair Housing act” – en lov som er av stor betydning for de svakeste, undertrykte, diskriminerte i det amerikanske samfunnet.

Er man en anelse prosessteologisk anlagt, er det fullt mulig å se Gud i slike vedtak…

—-