Velkommen til å lytte…

UMC-samtale absolutt cartoon

En kjernegruppe på 6-8 personer skal gjennom vinterhalvåret føre den varslede ”homofilisamtalen” innen Metodistkirken i Norge. Flott for dem, i alle fall! Hovedstyret varsler at ”det vil være åpent for kirkens medlemmer å lytte til samtalene”. Ja, det skulle jo bare mangle! Men hvordan?

Like etter siste hjertesukk fra Absolutt Metodist, forelå referatet fra Hovedstyrets (arbeidsutvalget) oktobermøte. Der varsler Hovedstyret at homofilisamtalene vil bli gjennomført regionalt, og definerer samtidig ”regionalt” som Oslo og Bergen.

Må ”kirkens medlemmer” dermed ta turen til Oslo eller Bergen hvor samtalene skal foregå for å følge med? Fra Hammerfest er det faktisk et ganske drøyt stykke (og utgift); fra Tromsø og Bodø, ja fra Trondheim også, for den del.

Og får vi uansett bare lytte til de utvalgte som får samtale? Legges det på noen måte opp til at ”kirkens medlemmer” får komme med innspill/spørsmål underveis i samtalene?

Et minimum må være at det opprettes et nettbasert samtaleforum hvor alle hovedinnlegg publiseres og hvor det gis så løpende referat fra samtalene som mulig; med mulighet til å stille spørsmål i real time. Helst burde samtalene også bli streamet live.

Med en kjernesamtalegruppe på bare 6-8 personer blir det særdeles viktig hvem som skal plukke ut samtalepartnerne og hvilke premisser som legges til grunn. Minst en av de 6-8 samtalepartnerne MÅ være erklært homofil. Helt sentralt ellers er selvfølgelig en jevn representasjon av syn/holdninger, men også forholdet pastorer/legfolk, kjønn og geografi må tillegges vekt for at ”kirkens medlemmer” skal oppleve samtalen som representativ, relevant og troverdig.

(Bare for å slå det helt fast: jeg er selv absolutt 110% uaktuell som offisiell samtaledeltaker og skriver altså ikke dette for å fremme noe kandidatur!

Hovedstyrets septembermøte nedsatte en arbeidsgruppe for homofilisamtalen, bestående av Aart Huurnink (lege), Anne Grete S. Rørvik (prest), Dag Martin Østevold (prest) og Johanna Lundereng (leder av Hovedkontoret). Tilsynsmann Øyvind Helliesen fungerer som rådgiver. Mandatet er å legge til rette for ”samtaler som øker ens egen forståelse rundt homofili”.

Hovedstyret sier at ”det blir sannsynligvis også gruppesamtaler i etterkant av samtalen. Til årskonferansen planlegges et liknende opplegg”. Vel og bra, men det rokker ikke ved de umiddelbare spørsmålene til den grunnleggende regionale samtalerunden.