Velsignet utfordrende skråblikk

Absolutt-umc-skråblikk-steinsland

(tegningen trykkes med vennlig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward)

”Menneskenes skjebne og utfordring er at det lever i historien. Da er det underlig at en religion som har inkarnasjonen som hovedidé , som mener gud viser seg i historien, fryser fast fortidige trosformuleringer og gjør dem til frelsesbetingelser.”

Dette sa religionshistorikeren Gro Steinsland, (professor emerita, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO ) som invitert foredragsholder på årets Jervell-seminar. Jeg oppfordrer relevante metodistmyndigheter til å invitere Stensland som inspirerende, utfordrende og nyttig provoserende gjestetaler ved pastorenes landssamling – eller Metodistkirkens Årskonferanse i 2016!

Et sitat til fra foredraget:

”Jeg får ikke Jesus-fortellingene til å stemme overens med kirkens trosdogmer. Stedfortredende straff og soning – en reinspikka juridisk tenkemåte der Gud spiller rollen som dommer og mennesket rollen som forbryter. En skapergud som hevngjerrig er kapabel til å dømme størstedelen av menneskeheten til evig straff og pine, men som lar synderne gå fri gjennom et stedfortredende offer.»

«Jeg tvinges til å innse at min kirkes trosdogme bygger på et arkaisk og grusomt gudsbilde og et forkvaklet menneskesyn. Dogmatikkens fortidige språk er foreldet, det er dødt og trenger fornyelse.”

Steinsland etterlyser altså en nytolkning av kirkens trosformuleringer. Foredraget er et oppgjør med ”forpliktelsen” på mange hundreår gamle bekjennelsesdokumenter, og en velsignet provoserende utfordring til å nyformulere hva kristen tro betyr i dag, innenfor vår virkelighet.

Steinsland er særlig opptatt av den lutherske norske folkekirken, men hennes anliggende gjelder oss alle – ikke minst det folket som kaller seg metodister. Så langt jeg ser det, har vi (hvis vi vil) et ”forsprang” på våre lutherske venner ved at vi som kirke ikke er like bastant forpliktet på fordums bekjennelsesskrifter, selv om vi har våre 25 Articles og Religion, Wesleys General Rules, Wesleys prekener og kommentarer til det nye Testamentet ( og ikke minst vår Book of Dicipline ). Men vi har også våre sosiale prinsipper og sosiale trosbekjennelse – som er forsøk på å tolke og uttrykke kristen tro, holdning og handling i dagens verden – for dagens mennesker. Dessuten har vi gjennom det såkalte ”wesleyanske quadrilateral” absolutt lov til å bruke ikke bare bibelen, men også historie, erfaring og sunn fornuft i vår forståelse av livet og Gud.

Gi presten NKK!

Stenslands foredrag med tittelen ”Et skråblikk fra kirkebenken” er gjengitt i det utmerkede tidsskriftet Nytt Norsk Kirkeblad nr. 6 – 2015. Nytt Norsk Kirkeblad er et strålende tidsskrift som heldigvis mange gjør seg nytte av. NNK utgis 6+ ganger i året og inneholder foruten flotte tekstgjennomganger også aktuelle debatter og innsiktsfulle artikler i skjæringspunktet kirke/teologi/samfunn. Anbefales!

Selv har jeg gjennom årene tegnet gaveabonnement på Nytt Norsk Kirkeblad til metodistpastorer mens de har vært ansatt i Metodistkirken i Trondheim. Med varierende uttelling, må det innrømmes, men jeg oppfordrer uansett alle metodistmenigheter til å gjøre det samme. Gi presten NNK!

Metodistkirkeprest og teolog Jorunn Wendel er innimellom blant bidragsyterne. I nummer 5/15 delte hun tanker og innspill rundt teksten Lukas 18:9-14, og for det fikk hun i siste nummer (6/15) utmerkelsen ”fremragende tektgjennomgang” ! Bravo Jorunn! Godt vi har slike som deg! Jeg håper den gjennomgangen er/blir distribuert til alle vår kirkes pastorer! ( Anne Grethe Spæren Rørvik og Ivan Chetwynd er forresten andre metodistkjentfolk som jeg i farten forbinder med gode refleksjoner i NNK.

Avslutningsvis tillater jeg meg noen sitater til fra Steinslands foredrag:

” Jeg kan ikke se at dogmenes gudsbilde og menneskesyn samstemmer med talen om såkalt ”kristne verdier” som vi stadig strør rundt oss med. For hva er kristne verdier dersom vi legger bekjennelsesskriftene til grunn? En dommergud som har mindre innsikt i det menneskelige og mindre kjærlighet til medmennesker enn det jeg selv har? En hevner-gud som ikke er større enn gnostikernes Demiurg, verdensskaperen fra GT som de kjetterdømte gnostikerne så med overbærenhet på? Hvor er humaniteten og toleransen og synet for medmennesket som vi ynder å kalle kristne verdier? ”

”Det mytiske språket er religionenes eget språk, mettet med bilder, symboler og metaforer, det var aldri ment å forstås bokstavelig.”

”Jeg savner at det mytiske språket tas på alvor av kirken som det billedspråket det er.”

Steinslands utfordring må vi ta på alvor!

NB: NNK legges ut som PDF-fil på Praktikums (Det praktisk-teologiske seminar) hjememsider! Du kan lese hele Steinslands foredrag ved å klikke deg inn på nr. 6/2015 her: http://www.praktikum-pts.no/publikasjonar/nytt-norsk-kirkeblad/NNK%20i%20pdf/