Enda bedre med kjærlighet

Absolutt-NP-love
Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor/David Hayward  (www.nakedpastor.com )

Metodistkirkens Årskonferanse 2016 henter sitt tema fra refrenget i en sang skrevet av en prest som absolutt er for full aksept av homofile i Kirken. Det gir temaet en god og meget aktuell klangbunn, selv om jeg ikke vet hvor bevisst det er…

I forhold til originalteksten, er imidlertid et viktig ord borte i konferansetemaet, nemlig «kjærlighet» («love»). I tillegg er perspektivet i refrengets klimaks, så langt jeg oppfatter det, både innsnevret og snudd 180 grader i den norske oversettelsen. Det er synd, for et godt tema kunne vært enda et hakk bedre.

Nå er ikke dette nødvendigvis alene konferansearrangørenes og hovedstyrets skyld. Den aktuelle sangen/åndelige visen «The Word of Life» ble skrevet av den skotske presten John L. Bell » i 1987. I følge referatet fra Hovedstyrets desembermøte, har man i valg av konferansetema uttrykkelig tatt utgangspunkt i Norsk Salmebok nr. 104. Der er Bells sang gjengitt i Hans Olav Mørks oversettelse/gjendikting fra 1999.

Årskonferansen i Sandnes/Stavanger skal samles under følgende tema/motto: «Gledens Herre. Han gir liv, lek og latter! Vi ser: Gud er god». (Jeg har uthevet de elementene som er direkte hentet fra refrenget.) Jeg gjengir hele Bells sang i originaltekst på slutten av denne bloggen, men konsentrerer meg om omkvedet/refrenget som konferansetemaet er hentet fra. Her følger først refrenget linje for linje, vekslende mellom engelsk originaltekst og den norske oversettelsen:

And He’s here when we call Him

Han er her når vi synger,

Bringing health, love, and laughter

Han gir liv, lek og latter,               

To life now and ever after

himmelrikets skjulte skatter.      

For the good of us all

Og vi ser: Gud er god        

———              

Grunnteksten må fram!

1) «love» er som påpektborte fra refrengteksten (og konferansetemaet) og ersattet med «lek». Slik jeg leser hele Bells tekst,  er hvert vers med på å undestreke refrengets poeng om hva Gud/Kristus bringer; «health, LOVE and laughter». (Refrenget har en kontekst; alle versene er med på å bygge opp om refrengets budskap.) «Love» er et kjernebegrep for sangen.

2) Konferansetemaet utelater helt referanse til strofen «to life now and ever after» – som i grunnteksten er en vesentlig påpekning av hensikten med og effekten av det Kristus bringer.

3) Konferansetemaet hopper altså fra «han gir liv, lek og latter» direkte til sluttstrofen som ikke er oversatt, men sterkt omskrevet og erstattet med «Og vi ser: Gud er god» i stedet for «for the good of us all». For meg er dette både en innsnevring av budskapet og dreining av perspektivet.

I den norske oversettelsen blir kirken/menigheten – de som allerede er innenfor – omkvedets orienteringspunkt. Gud kommer nær når vi/menigheten synger. Da blir Guds goder karakterisert som «himmelrikets skjulte skatter» (uten grunnlag i originalteksten) åpenbart,  og disse skjulte skattene fører til at vi ser at Gud er god.

Jeg opplever John Bells perspektiv som bredere, åpnere og mer inkluderende:

I originalteksten er Gud/Kristus nærværende og hans gaver tilgjengelige ikke bare for oss, den syngende menigheten/kirken, men for alle som kaller på ham. Han gir raust sine goder – ikke som «skjulte skatter» – men som gaver for hele live,  her og nå og for alltid,  «til det beste for oss alle». (Og for John Bell betyr «alle» ALLE!)

Jeg vet ikke i hvilken grad konferansekomiteen i Sandnes/Stavanger (og Hovedtsyret) har sjekket originalen. Uansett skulle jeg ønsket at man hadde vært mer tro mot John Bells tekst.

Forskjell på salme og motto

Jeg forstår godt en salmeoversetters problemer. Direkte ord-for-ord-oversettelse er vanskelig/umulig å forene med krav til daktyler, trokéer, jamber og andre rytmiske enheter og melodiske aspekter. «LOVE» har én stavelse. «KJÆRLIGHET tre. Alene dét er opplegg til særdeles vaklende verseføtter.

Men med tanke på ordlyden i et tema/motto har man ikke den samme begrensningen. Derfor kunne konferansetemaet  gjerne vært tro mot originalteksten – ikke minst av respekt for opphavsmannen/dikteren og hans intensjoner. (For meg gjelder det uavhengig av i hvilken grad Bell har autorisert den norske salmeoversettelsen, noe jeg ikke vet noe som helst om).

Konferansearrangører og Hovedstyre forankrer uttrykkelig konferansetemaet i John Bells sang. Dersom konferansens deltakere (og kirkemedlemmer for øvrig) ikke blir gjort oppmerksom på avvikene fra originalteksten, vil det være uredelig – og det mistenker jeg slett ikke de aktuelle instanser for å være/ville!

Kanskje er til og med mine smule bekymringer og kommentarer helt unødvendige! Mitt anliggende kan allerede være tatt hånd om!? Med mitt kjennskap til Sandnes/Stavanger skulle ikke det forundre meg!

Lytt, syng og bli glad!

Jeg regner med at hele sangen skal synges under konferansen. Helst bør man bruke den engelske teksten som er bedre på alle vis – ikke bare omkvedet. (Engelsk er vel offisielt kirkespråk innen biskopsområdet vårt…?) Nest beste løsning er å i alle fall bruke originalteksten i omkvedet/refrenget, mens man synger versene på norsk.

Uansett vil jeg anbefale alle å gjøre seg kjent med denne flotte sangen. På engelsk har jeg bare klart å finne én versjon tilgjengelig. Til gjengjeld gjør amerikaneren Zac Hicks den kjempebra! Den «pubaktige» atmosfæren er passe rufsete og fanger sangens jordnærhet, folkelighet og anliggende på en særdeles inspirerende måte! Umulig å ikke bli smittet av livsgleden i denne innspillingen! Anbefales!

http://zachicks.bandcamp.com/track/the-word-of-life-in-a-byre-near-bethlehem

Samme versjon finnes også på Spotify:

https://open.spotify.com/album/0DKMVat3DryJssYBN9TPek

En vesentlig blodfatiigere norsk versjon finner du her:

https://www.youtube.com/watch?v=CcBh4UfRXBQ

Når salmen skal synges på Årskonferansen 2016 må framøfringen legges nærmest mulig opp til Zac Hicks versjon. Please!

Her er hele teksten til  «THE WORD OF LIFE»: (Slå gjerne opp Norsk Salmebok nr. 104 og sammenlign med oversettelsen/gjendiktingen)

In a byre near Bethlehem

Passed by many a wandering stranger

The most precious Word of Life

Was heard gurgling in a manger

For the good of us all

 And He’s here when we call Him

Bringing health, love, and laughter

To life now and ever after

For the good of us all

By the Galilean Lake

Where the people flocked for teaching

The most precious Word of Life

Fed their mouths as well as preaching

For the good of us all

Quiet was Gethsemane

Camouflaging priest and soldier

The most precious Word of Life

Took the world’s weight on His shoulder

For the good of us all

On the hill of Calvary

Place to end all hope of living

The most precious Word of Life

Breathed His last and died, forgiving

For the good of us all

In a garden, just at dawn

Near the grave of human violence

The most precious Word of Life

Cleared His throat and ended silence

For the good of us all

——