Savner den altomfattende nåden

Absolutt-NP-loveTemaet for Metodistkirkens Årskonferanse 2016 dekker ikke intensjonene til opphavsmannen til sangrefrenget som temaet er hentet fra. Det bekrefter salmedikteren og presten John L. Bell selv til «absolutt metodist».

«I den norske teksten, slik du overstteer den for meg, synes Guds nådes altomfattende natur ikke å komme til utrykk slik meningen er i originalteksten», sier Bell i en hyggelig mail.

«Absolutt metodist» har forelagt Bell de kommentarer bloggen for et par uker siden publiserte knyttet til konferansemottoet og Bells salme/sang/åndelige vise «The Word of Life». (Se blogginnlegget «Enda bedre med kjærlighet» 5. januar 2016)

«Din foreståelse er helt korrekt», er svaret fra Bell. («Your perception is totally accurate»)

Han deler vår oppfatning av at sangens perspektiv snus gjennom omdiktingen av refrengets siste linje. Hvor den norske omskrivningen (og konferansetemaet) sier «Og vi ser: Gud er god» – lyder originalteksten: «for the good of us all».

«Frasen «for the good of us all» omfatter ikke bare mennesker med kristen tro, men alle verdens mennesker ettersom det var på grunn av kjærlighet til hele verden (kosmos som inkluderer både det fysiske universet og menneskene) at Gud kom i Kristus», skriver Bell til oss.

Temaet som konferansearrangører og Hovedtyret har valgt er: «Gledens Herre. Han gir liv, lek og latter! Vi ser: Gud er god». Og i vedtaket sies det at temaet er hentet fra Bells sang. (Jeg har uthevet de elementene som er direkte hentet fra refrenget som du ser her med originaltekst og norsk tekst (Norsk Salmebok nr. 104):

 

And He’s here when we call Him

Han er her når vi synger,

Bringing health, love, and laughter

  Han gir liv, lek og latter,

To life now and ever after

      himmelrikets skjulte skatter.

For the good of us all

    Og vi ser: Gud er god

Fordi hans salmer og sanger er oversatt til mange språk, innser Bell at det ikke altid er mulig å få oversettelsen til fullstendig å uttrykke originaltekstens intensjon.Ettersom avviket i dette tilfellet er såpass betydelig, også i mening/hensikt, mener , «absolutt metodist»,at Årskonferansen 2016 på en eller annen måte må bli gjort kjent med Bells originaltekst. Gjerne slik jeg foreslo i blogginnlegget, at man i alle fall benytter den engelske teksten i refrenget når sangen skal synges på konferansen. For det skal den vel??

Lytt gjerne på hele sangen i en herlig «rufsete» og dermed evangelisk versjon her:

http://zachicks.bandcamp.com/track/the-word-of-life-in-a-byre-near-bethlehem

Samme versjon finnes også på Spotify:

https://open.spotify.com/album/0DKMVat3DryJssYBN9TPek