Saligprisning eller fordømmelse?

Absolutt- Jeg ga dere saligprisningene kopi3. Mosebok er en av de evangelisk bibeltro og homofili-fordømmende kristnes favorittbøker. Ikke hele boken, forresten, de har stort sett lagt sin elsk på to vers i den. Men «homofili-versene» i 3. Mosebok er jo så sømløst integrert i en oppramsing av lover og forskrifter, at dødsstraff mot ekteskapsbrudd bør tillegges like stor vekt som dødsstraff for homofili.

 «Absolutt metodist» lar seg ofte inspirere og motivere av skriverier på andre blogger og internettfora. Illustrasjonen og hovedideen til dette blogginnlegget har jeg «stjålet» ganske rått fra John JP. Patterson. Han er en av de mest aktive og sentrale bidragsyterne på Facebookforumet Progressive Methodists  (anbefales sterkt!). Jeg har i grunnen bare oversatt den engelske teksten til norsk. Dessuten er de innledende (over) og avsluttende  kommentarene (nederst) knyttet til 3. Mosebok mine…

«Salige er de som er fattige i ånden,

for himmelriket er deres.

Salige er de som sørger,

for de skal trøstes.

Salige er de ydmyke,

for de skal arve jorden.

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,

for de skal mettes.

Salige er de barmhjertige, 

for de skal få barmhjertighet.

Salige er de rene av hjertet,

for de skal se Gud.

Salige er de som skaper fred,

for de skal kalles Guds barn.

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,

for himmelriket er deres.

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.»

(Matteus 5: 3-12 etter nettbibelen.no)

—–

John JP Patterson nøyde seg med å sitere saligprisningene. Det burde kanskje jeg også ha gjort, men:

3. Mosebok er stort sett en kontinuerlig oppramsing av lover og forskrifter – framstilt som de er direkte fra Guds munn. Det er overhodet ingen ting i måten forskriftene presenteres på, som tilsier at de to versene som omhandler homofili, skal ha noen spesiell gyldighet i dag framfor de hundrevis av andre forskrifter. Les f.eks. kapittel 18 og 20 og se hvordan «homofili-versene» er sømløst integrert i opplistingen.

Hvorfor/hvordan skal dette verset fra 3. mosebok 20:13 :

Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem.

liksom uttrykke Gud vilje i dag sterkere enn dette verset fra 3. mosebok 20:18??

Når en mann ligger hos en kvinne som har menstruasjon, kler han henne naken og blotter hennes kilde, og hun har selv blottet sin blodkilde. De skal begge støtes ut fra folket sitt.

Og hvorfor skal dette verset fra 3. mosebok 18: 22

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.

tillegges større guddommelig vekt i dag enn dette fra 3. mosebok 18:19??

Når en kvinne er uren med menstruasjon, skal du ikke komme nær henne for å kle henne naken.

Her er et par 3. Mosebokforskrifter til:

20:10: En mann som bryter ekteskapet med en kvinne, en som bryter ekteskapet med sin nestes kone, skal dø. Det gjelder både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.

20:27: Når en mann eller kvinne har et gjenferd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines. Deres eget blod kommer over dem.

Skal jeg først ta til meg et vers fra 3. Mosebok, så må det bli dette:

19:33 Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. 34 Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.

Men jeg satser på saligprisningene og kjærlighetens evangelium.