Dobbel kirketilhørighet?

absolutt- trinity church

«Absolutt metodist» har følgende åpne spørsmål til «kabinettet» ved biskop Christian Alsted og hans tilsynsmenn:   Flere UMC-menigheter i USA har offisielt  «affiliert» seg med et annet kirkesamfunn. Betyr det at metodistmenigheter i Norge/Norden&Baltikum kan gjøre det samme? Er det åpning for at også vi kan inngå og praktisere slik formell ”dobbel tilknytning”?

Bildet (over) er den nye logoen til Trinity Church of Austin (Texas,USA) som fram til forrige uke var Trinity United Methodist Church. Som logoen viser er menigheten nå i tillegg knyttet til United Church of Christ.

iler til med å understreke at jeg ikke ser bare positivt på en slik mulighet og ordning. Det er ikke vanskelig å mobilisere sterke motforestillinger av så vel teologisk, kirkelig og følelsesmessig art.

Selv om det historisk sett ikke er en helt ny problemstilling, så gjør flere ferske «dobbel-tilknytninger» det likevel relevant å stille spørsmålet. I ulike scenarier kan det bli en aktuell problemstilling også i Norge/Norden. Om biskop/kabinett av en eller annen grunn ikke ønsker å svare via «absolutt metodist», kan det gjøres via FB (Metodistkirken i Norge) eller metodistkirken.no

Problemstillingen er ikke ny. I USA har det lenge vært opptil flere «UMC and …»-menigheter som har ulik dobbel tilknytning til blant annet United Church of Christ, Prestyberian Church og Evangelical Lutheran Church.

Nå er spørsmålet dagsaktualisert, i og med at enkelte progressive UMC-menigheter nylig har knyttet seg til United Church of Christ (UCC), og fått godkjennelse for det. ( UCC står UMC nære teologisk og sosialetisk, men har et langt åpnere syn på homofilispørsmålet.)

Åpningen for en slik dobbel kirketilknytning bygger så langt «absolutt metodist» forstår, særlig på paragrafene 207 og 208 i kirkeordningen. (gjengis i full tekst på slutten av dette blogginnlegget)

En menighet som nylig har benyttet seg av denne muligheten er Trinity United Methodist Church i Austin, Texas. 25. februar i år kunngjorde Trinity UMC på Facebook:

absolutt- trinity church

Trinity Church of Austin

February 25 at 11:11pm · Austin, TX, United States ·

«We’re happy to make it «Facebook official» – we are Trinity Church of Austin! With our vote to become affiliated with both the United Methodist Church AND now the United Church of Christ, we have changed our name. Soon we will unveil a new website as well – stay tuned! Trinity Church of Austin»

Beslutningen om å være tilknyttet både UMC og UCC, har ført til at Trinity nå nedringes/mailes fra UMC-menigheter som ønsker informasjon. Sjekk for øvrig gjerne Trinitys hjemmeside – det er en flott og relevant menighet som tar troen og livet på alvor!

Det samme kan sies om St. John by the Sea, en inspirerende og progressiv UMC-menighet på Miami Beach i Florida. St. John er i ferd med å gjennomføre en «dobbel-tilknytning». På sin hjememside har menigheten publisert en meget grundig og nyttig gjennomgang av ulike sider ved sin ”affiliation”-prosess med UCC. Uansett hvordan man ser på fenomenet, er dette interessant og opplysende:

http://stjohnsmiami.org/whats-all-this-unionfederated-church-stuff-about/

Innenfor «Nådens fellesskap»?

Den nye bølgen av dobbel-tilknytning er stort sett utløst av frustrasjon i progressive menigheter over United Methodist Church’s holdning til homofilispørsmålet. «Absolutt metodist» tror problemstillingen vil akselerere etter Generalkonferansen 2016 – med mindre GK ender opp med at samtlige negative/fordømmende utsagn om homofili i kirkeordningen vår (BoD) – inkludert at det åpnes for homofile prester og vigsel av homofile.

Det innledende spørsmålet mitt til biskop/kabinett er altså om det er adgang til dobbel-tilknytning for norske metodistmenigheter. Dessverre er det ikke så mange aktuelle progressive kandidater i Norge. Men det finnes da, i alle fall i de større byene, menigheter innen Den norske kirke som gjennom sitt presteskap og holdninger kunne være aktuelle. Vi har jo allerede avtalen ”Nådens fellesskap” med Den norske kirke, og det burde gjøre dobbel tilknytning til en aktuell og gjennomførlig løsning??

Absolutt-NP- flere kirker

 

Kirkeordningens paragrafer

Her er de aktuelle paragrafene i kirkeordningen (med noen uthevelser gjort av «absolutt metodist»:

2012 Book of Discipline: Section III, Ecumenical Ministries, Paragraphs 207 and 208 of the 2012 Book of Discipline, pp.147-148, states:

  • (Paragraph 207) “Local churches, with the guidance of the Holy Spirit, may respond to opportunities for ecumenical resource sharing in their communities by creating ecumenical shared ministries, working with local congregations of other Christian churches to enhance ministry, make wise stewardship of limited resources, and live out the ecumenical spirit in creative ways responsive to the needs of God’s peoples as well as to opportunities for expanded mission and ministry.”
  • (Paragraph 208) “Definition—Ecumenical shared ministries are ecumenical congregations formed by a local United Methodist church and one or more local congregations of other Christian traditions. Forms of ecumenical shared ministries include
  1. A Federated Church, in which one congregation is related to two or more denominations, with persons choosing to hold membership in one or the other of the denominations;

  2. A Union Church, in which a congregation with one unified membership roll is related to two or more denominations;

  3. A Merged Church, in which two or more congregations of different denominations form one congregation that relates to only one of the constituent denominations;

  4. A Yoked Parish, in which congregations of different denominations share a pastor.

 

——–