Ikke spør om seksuell legning!

absolutt-np-leadership-puzzle
As you can see, straight men:  no problem. Women: problems. Gays: impossible. But have fun trying….! (Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor / David Hayward

Board of Ordained Ministery (tilsvarende vårt Tjenesterådet) i to amerikanske årskonferanser (New York og Baltimore/Washington), har besluttet å heretter ikke spørre om den seksuelle legningen til sine pastorale kandidater. De oppfordrer samtidig, i et åpent brev, alle ordinasjonsråd innen United Methodist Church til å følge deres eksempel. Utfordringen er herved gitt! Gå hen og gjør likeså! 

De to amerikanske Ordinasjonsrådene mener at de kan følge en slik praksis innenfor rammene av Book of Dicipline, og at det i dagens situasjon er den rette ting å gjøre. Samtidig inviterer (les gjerne: oppfordrer / oppmuntrer / utfordrer) de altså andre Råd for den Ordinerte Tjeneste innen hele United Methodist Church til å gjøre det samme!

Nesten synd at Tjenesterådet har byttet navn fra Rådet for den ordinerte tjeneste (ROT), for dette hadde vært en gylden anledning til  å ønske seg et i bokstavelig forstand salig ROT …!

Uten kjennskap til post- og informasjonsgangen innen/mellom UMC og affilierte organisasjoner, tillater Absolutt Metodist seg å “videresende” dette åpne brevet og invitasjonen til “Rådet for den ordinerte tjeneste” i Metodistkirken i Norge. (og i Danmark, for den del, for å inkludere bloggens danske lesere). Brevet gjengis i sin helhet og original nederst i bloggposten.

Handling framfor tålmodighet

Brevet tar utgangspunkt i et åpent  brev borgerrettighetsforkjemperen og -martyren Martin Luther King jr. skrev fra en fengselscelle i Birmingham, Alabama i 1963. I brevet uttrykker King blant annet sin frustrasjon over mennesker som muntlig støttet kampen for borgerretter, men samtidig formante til tålmodighet og orden istedet for handling.

I sitt brev viser ordinasjonsrådene i NY og Bal-Wash til at de står i en lang wesleyansk tradisjon for å utfordre og utvide grenser i ordinasjonsspørsmål. John Wesley ordinerte i sin tid prester for tjeneste i amerika, mot gjeldende lov og ordning i kirken han var medlem av og elsket. Men han kjente at det var det rette å gjøre; at det var på tide.

Brevet fastslår at det er på tide å forme en ny måte å være kirke på. Det er på tide å tillate United metodister som har ulike oppfatninger å utøve sin tro med ren samvittighet. Det er på tide at Boards of Ordained Ministery (Tjenesteråd) hører Guds kall fra alle som søker ordinasjon.  Det er på tide å virkelig være en kirke med åpne hjerter, sinn og dører.

Foruten å publisere hele brevet fra Boards of Ordained Ministery i NY og Bal-Wash (under), har Absolutt Metodist egentlig ikke annet å si enn: gå hen og gjør likeså!

absolutt-np-not-with-homosexualsMåtte Tjenesterådet i Norge (og Danmark) vise samme mot, integritet og samtids/framtidsrettede evangeliske troskap som sine amerikanske kolleger, og bidra til at metodistkirken ikke lenger fordømmer og støter fra seg Kristussentrerte, dedikerte menn og kvinner med kall til å bli/være prester – fordi de er homofile – slik Guds skapte dem og elsker dem.

Nå er det nok! It’s time!

Og her er brevet til Tjenesteråd både her og der! (uthevelsene er gjort av Absolutt Metodist)

An Open Letter to Boards of Ordained Ministry
May 3, 2016

On April 16, 1963, Dr. Martin Luther King, Jr., wrote an open letter from the Birmingham jail, where he had been imprisoned for non-violent marches protesting segregation. He wrote his Letter from the Birmingham Jail, in part, to express his frustration with those who voiced support for the cause of civil rights, but who urged patience and order rather than action. In that letter, Dr. King wrote:
«I have almost reached the regrettable conclusion that the Negroes’ great stumbling block in the stride toward freedom is not the White Citizens’ “Councilor” or the Ku Klux Klanner, but the white moderate who is more devoted to “order” than to justice; who prefers a negative peace which is the absence of tension to a positive peace which is the presence of justice.»
As elders within the United Methodist Church, who have the privilege of chairing two of our Boards of Ordained Ministry, it feels as though we have come to a similar time in The United Methodist Church regarding the equality of our LGBTQ sisters and brothers. While there continues to be significant debate about human sexuality in our church and broader culture, there is an emerging consensus of the UM voices in the United States which believe that our denomination has placed unhealthy prohibitions on the full participation of LGBTQ persons in the life of our church, but which are unwilling to act on this conviction for fear of stepping outside the order of the church.
The Boards of Ordained Ministry of both the Baltimore-Washington and New York Annual Conferences have independently decided that it is time to create the space to act out of our freedom of conscience, and our experience of God’s power at work through women and men who identify themselves as LBGTQ disciples of Jesus Christ. Boards of Ordained Ministry have the right to make recommendations to their Annual Conferences based on standards for effectiveness worked out collaboratively with the cabinet and their discernment of the fitness, readiness, and fruitfulness of individual candidates.
Both the New York and Baltimore-Washington Boards have decided to not inquire about the sexual orientation of their candidates. We believe that we can do so within the current strictures of the Book of Discipline and that it is the right thing to do. We invite other Boards within our connection to claim their authority on this matter as well. It’s time. It’s past time.
In taking this action, the Boards of the NYAC and the BWC stand in a long Wesleyan tradition of making ordination decisions that push the envelope. In September 1784, John Wesley made the decision to ordain several preachers for the church in America, and he also set aside Thomas Coke for the role of Superintendent to continue the process of ordaining leaders for the church in America. He did so with the clear knowledge that he was acting outside of the law and order of the church he loved. But it was the right thing to do, and he did it. It was time.
Dr. King’s prophetic words from the Birmingham jail remind us that the generations who follow us – who see our timidity and unfaithfulness for what it is – will move on, with us or without us, towards a new vision of God’s love:
But the judgment of God is upon the Church as never before. If the Church of today does not recapture the sacrificial spirit of the early Church, it will lose its authentic ring, forfeit the loyalty of millions, and be dismissed as an irrelevant social club with no meaning for the twentieth century. I am meeting young people every day whose disappointment with the Church has risen to outright disgust.
We too meet such young people, who see our denomination unable or unwilling to answer a call to justice. We also know young people who have heard a call from their Lord and Savior to enter a life of service, but who are excluded from ordained leadership in our church because of who they are and whom they love. These young people are exactly the ones who our churches need and desire — but will never see because of our polity. They are the ones with the passion and power to make our Christian faith relevant to a contemporary world. Or, they will go on to lead other Christian communities, if we continue to turn them away.
It’s time to model a different way of being church. It’s time to allow United Methodists of differing opinions to exercise their faith with a clear conscience. It’s time for Boards of Ordained Ministry who feel so led to hear God’s call from all who come seeking ordination. It’s time to really be a church of open hearts, minds, and doors.
It’s time.
In the service of Christ,
Rev. Dr. Charles A. Parker, Chair
Board of Ordained Ministry
Baltimore-Washington Annual Conference

Rev. Dr. William B. Pfohl, Chair
Board of Ordained Ministry
New York Annual Conference