Hvor lenge skal vi vaske hendene?

absolutt-np-god hates fags
Tegningene gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor / David Hayward

Metodisters bønn og deling av ofrenes og de pårørendes smerte etter Orlando-massakren, er selvfølgelig bra. Men ikke nok. Dersom bønnene nå ikke følges opp gjennom holdninger og handlinger, blir det ansvarsfraskrivelse på linje med Pilatus’ håndvask. Vår sorg og smerte mangler rett og slett troverdighet inntil kirkeordningens fordømmende og diskriminerende holdning til homofil kjærlighet oppheves.

Vi kan fortviles og rase over amerikanske våpenlover, og jobbe for å få de endret. Det gjør også United Methodist Church. Men det er en lang og hard politisk prosess hvor kirken(e) ikke har hånden på rattet. Teologi som bygger opp om hat og fordømmelse av homofile, er vi derimot herre over.

United Methodist Church, inkludert Metodistkirken i Norge, må nå feie for egen dør og langt inn i kirkerommet og kirkeordningen vår. Fundamentalistisk bibelforståelse og trang ortodoksi som ligger bak vår offisielle holdning til homofili, må en gang for alle skrotes på teologiens søppelfylling sammen med tidligere etterlatenskaper som motstand mot slaveri, kvinnelige prester, rasediskriminering etc. Så lenge vi fastholder vår offisielle fordømmelse, er det helsefarlig luft i våre kirker. Vi må lufte ut! Fortsatt fordømmelse av homofil kjærlighet som uforenlig med kristen lære, er en type åndelig voldsbruk som må ta slutt. Vi må jage fordømmelse og diskriminering på dør, og åpne for Guds uforfalskede nåde, betingelsesløse kjærlighet og omsorg – til oss og gjennom oss. Det er ikke noe annet som gjelder.

Talende taushet?

absolutt-np-orlandoVår reaksjon eller vår taushet etter Orlando er avgjørende for vår framtidige troverdighet når vi taler om tro og kjærlighet. Det har ikke manglet på uttrykk for medfølelse, sorg og medlidelse. Prester og legfolk har grått i sine lønnkammer. Men det har vært påfallende lite fokus på ofrenes seksuelle legning som grunnlag for udåden.

En talende taushet? Er vi unnvikende fordi vi frykter søkelys på egne holdninger? At det ikke bare er muslimer som hater homofile nok til å drepe dem? Sannheten er at terroristen/massemorderen i Orlando like gjerne kunne vært «kristen». Det mangler dessverre ikke på hatefull retorikk og holdning til homofile fra såkalte kristne miljøer; noen har prestert å si at terroristen var sendt av Gud som straffedom. Og vår kirkes syn på homofili er i realiteten langt på vei bestemt av delegater fra afrikanske land hvor homofili er kriminalisert – og det uten særlig protest fra kirken vår i disse landene.

Selvfølgelig er ikke UMC skyld i skytetragedien. Terroristen visste trolig knapt at vi ekstremer. Men Orlando er et produkt av politisk, religiøs og kulturell lære og retorikk som hver for seg og sammen bidrar til et samfunn som demoniserer de som er «annerledes». Har vi med vår 44-årige fordømmelse av homofil praksis som uforenlig med kristen lære, bidratt til den rådende forgiftede av atmosfæren av homohat, fordømmelse og trakassering?

Den modige United Methodist-biskop Minerva G. Carcaño tør å stille det spørsmålet i et brev hun har publisert dagen etter Orlando-massakren:

«Er det mulig at vi som united metodister, gjennom vår negative holdning og standpunkt i forhold til homofile (LGBTQI-personer) bidrar til en slik forbrytelse?

«Når vi sier at de som er homofile lever liv som er uforenlig med kristen lære … når vi sier at våre LGBTQI brødre og søstre ikke er verdige til det fulle og hele livet Kristus tilbyr oss alle – bidrar vi ikke da til den type tenkning som fremmer å gjøre vondt mot disse brødre og søstre?»

» Å stå med menneskene i Orlando i deres sjokk, desperasjon og sorg, slik mange har oppfordret oss til, blant dem president Obama, er ikke nok. Som Jesu Kristi disipler må vi stå opp for retten til fullverdig liv for alle Guds barn, inkludert våre LGBTQI brødre og søstre»

(dette er min oversettelse av noen utdrag; sjekk gjerne hele biskopens brev i originaltekst: HER)

Dette må vi ta på ramme alvor. Også innen Metodistkirken i Norge. Den såkalte «brobyggersamtalen» om homofili skal avrundes på Årskonferansen i Stavanger/Sandnes neste uke. Men diskusjonen må fortsette, åpent og engasjert. Vi må ikke gjøre 2007-tabben om igjen og lekke lokk på debatten! Generalkonferansens vedtak om en slags «våpenhvile» mens alle referanser til menneskelig seksualitet (homofili) i kirkeordningen skal gjennomgås og vurderes, må heller ikke føre til selvpålagte diskusjons- og handlingsrestriksjoner fram til neste (evt ekstraordinære) Generalkonferanse. I så måte trumfer tragedien i Orlando Generalkonferansens vedtak.

Noen umc-årskonferanser går uansett foran og tar åpent stilling mot kirkeordningen. Enn om den norske Årskonferanse kunne gjøre det samme?! Uansett, vil vi være kirke i dag, må vi være i kontinuerlig, åpen dialog og refleksjon med vår tids mennesker.

44 tapte år

Det er 44 år siden det første ulykksalige homofilivedtaket kom inn i kirkeordningen vår via benkeforslag på Generalkonferansen i 1972. 44 tapte år. Vi kunne ha oppdratt et par generasjoner til å forstå at troen først og fremst er basert på kjærlighet og nåde til alle mennesker. Vi kunne ha møtt diskriminering, trakassering, hat og voldsretorikk med en lære som reflekterte Jesu solidaritet med de marginaliserte og utstøtte. I stedet står UMC offisielt, etter Orlando-tragedien, dessverre igjen med liten troverdighet i vår trøst eller støtte til de som sørger. ( dette avsnittet er en bearbeidelse av en uttalelse fra Reconciling Ministeries Network – en organisasjon norske metodistmenigheter absolutt bør tilsutte seg! )

absolutt-np-God-and-Gay-PrideJeg vet ikke om metodister i Bergen deltok i Bergen Pride forrige uke. Det burde de gjort. Oslometodister bør markere seg i Oslo Gay Pride som starter fredag (i morgen). I Stavanger bør de gjøre det under «Stavanger på skeivå» som starter 31. august og i Trondheim bør vi gjøre det samme under Trondheim Pride i september.

Mens kirken offisielt nøler, må lokalmenigheter og metodister handle i solidaritet og respekt!

—-