Sentralkonferansen må anerkjenne og forsvare valget av biskop Karen Oliveto

Fra vanligvis meget troverdig hold erfarer ”absolutt metodist” at Ole-Einar Andersen har sendt den kommende Sentralkonferansen i Fredrikstad (oktober) et forslag til uttalelse som støtter valget av den åpent lesbiske og gifte Karen Oliveto som biskop i The United Methodist Church (Western Jurisdiction). Sterke konservative motkrefter slår på krigstrommene etter det historiske valget. Valget av Oliveto må derfor anerkjennes, respekteres og forsvares av alle gode krefter innen UMC – inkludert Sentralkonferansen vår.

 I forslaget fra Andersen understrekes at Sentralkonferansen fullt ut respekterer og anerkjenner valget av Oliveto, og hun ønskes velkommen som biskop i kirken vår. I følge forslaget har valget av Oliveto styrket Biskopsrådets troverdighet ved at Rådet nå litt bedre gjenspeiler mangfoldet i kirken. Forslaget ønsker også at Sentralkonferansen skal advare mot handlinger og tiltak som søker å utfordre valget og/eller underminere Olivetos mulighet til å utføre sin bispegjerning.

Oliveto bishop1Stemmene fra siste valgomgang i Western Jurisdiction fredag kveld (15.juli) var knapt opptelt før de konservative krigstrommene dundret. Flere timer før ordninasjonsgudstjenesten lørdag (bildet), følte South Central Jurisdiction  seg kallet til å bestride valget og be Juridisk Råd om å vurdere gyldigheten. Åpenbart med den hensikt og ønske å annullere det.

Det vil motkreftene neppe nå fram med. Oliveto ble fullstendig lovlig valgt av en lovlig innkalt jurisdiksjonskonferanse. Men selv om valget vil bli stående, ryktes det at konservative krefter planlegger flere framstøt for å skape uro og usikkerhet rundt biskop Oliveto – og at de på ulike vis vil søke å gjøre hennes arbeidsforhold dårligst mulig og stikke kjepper i hjulene for at hun skal få utøve sin bispegjerning.

Karen Oliveto er ei tøff dame som har stått i stormen lenge. Personlig vil hun tåle hva som enn kastes mot henne; men valget av henne må beskyttes. Derfor er det viktig at organer innen kirken, ikke minst de med myndighet til å velge biskoper (Sentralkonferansene), rykker ut og forsvarer og respekterer Western Jurisdictions valg av Oliveto – i ord og handling.

Derfor har Ole-Einar Andersen, som er medlem av Metodistkirken i Trondheim og varadelegat til Sentralkonferansen,  fremmet forslag om at The Northern Europe and Eurasia Central Conference of the United Methodist Church vedtar følgende uttalelse/resolusjon når konferansen samles i Fredrikstad 19. – 23. oktober:

Proposed resolution to the The Northern Europe and Eurasia Central Conference of the United Methodist Church, assembled in Fredrikstad, Norway, october 19th – 23rd 2016

Whereas Karen Oliveto was elected bishop in the Western Jurisdiction of the United Methodist Church on July 15th by a legally assembled Jurisdictional Conference.

Whereas Karen Oliveto was elected by the majority of the voting delegates (100% in the last ballot), and represents an important step toward a truly inclusive United Methodist Church, I propose the following resolution to be sent to The Western Jurisdiction and the whole of the UMC:

«The Northern Europe and Eurasia Central Conference fully respects and affirms the election of Bishop Karen Oliveto on July 15th by a legally assembled Western Jurisdictional Conference.

As sisters and brothers in Christ, we extend our sincere congratulations to Bishop Oliveto and we warmly welcome her as a bishop of The United Methodist Church. We believe the election of Bishop Oliveto was led by the Holy Spirit. We pray that God will keep on blessing her ministry as she is now part of the highest level of spiritual leadership in our beloved church.

Bishop Olivetos election has strengthened the credibility of the Council of Bishops, as the Council now will somewhat better reflect the actual diversity of the United Methodist Church. We also believe that the inclusion of Bishop Oliveto in the Council of Bishops, will greatly facilitate the Councils important and pressing task to find a way forward for the UMC.

We strongly advice against any actions seeking to challenge and/or in other ways undermine Bishop Olivetos election and her ability to serve as a bishop for Mountain Sky Episcopal Area, and the whole UMC, as she is legally elected by a majority in the Jurisdiction where she will serve.

We see the election of Bishop Karen Oliveto as a sign of hope and promise that the United Methodist Church will truly be a home for all God’s people, gathered around a table of reconciliation and transformation.»

—-

Dette er Metodistkirken i Norges delegater til Sentralkonferansen, årsklasse 1016-2019:

PASTORALE: Øyvind Helliesen, Hilde Sanden-Bjønness, Per Bradley, Hilde Marie Movafagh, Steinar Hjerpseth, Liv Berit Carlsen, Leif S. Jacobsen, Jon-Erik Bråthen ( VARA: Svein J. Veland og Lars-Erik Nordby )

LEGE: Jon løvland, Maia Blomhoff Holm, Ingerid M. L. Hoggen, Tove Synnøve Tveit, Anne Karin Rolfsen, Berit Westad, Camilla Gaarn Røed, Anders Isnes ( VARA: Lisa Kristin Nielsen, Per-Endre Bjørnevik, Hege Bergjord,,Ole Jacob Pettersen, Karin Kristine Rasmussen og Ole-Einar Andersen )

Dessuten møter selvfølgelig våre to utmerkede Generalkonferanse-delegater, Frøydis Grinna (pastoral) og Audun Westad (leg).