«Den Hellige Ånd blåste sokkene av Metodistkirken»

Absolutt - stormHun sa riktig nok ”vi”, legdelegaten fra Pacific Northwest Conference som jublet etter å ha deltatt i Western Jurisdictions valg av Karen Oliveto til biskop. Men alle rapporter fra det historiske bispevalget vitner sterkt om den hellige ånds virksomhet. Ikke minst resultatet.

I tillegg til å være en velsignelse for United Methodist Church og et eksempel på levende evangelium i praksis, var valget av den lesbisk gifte Oliveto en nyttig påminnelse om at Den hellige ånd ikke nødvendigvis forsvarer kirkeordninger, paragrafer og institusjoner som er i åpenlys utakt med adekvat bibelforståelse, gudsbilde og faktisk kunnskap.

Det gjelder selvfølgelig også Metodistkirkens Book of Dicipline og dens omtale av spørsmål knyttet til homoseksualitet. Vi må ganske enkelt kvitte oss med – og i ventetiden overse – arkaiske, utdaterte formuleringer og holdninger. Et eksempel er formuleringen ”the practice of homosexuality”. Homofili er ingen ”practice” man kan skru av og på – det er noe man er, skapt av Gud. Ingen snakker om min eller sin ”praktisering” av heteroseksualitet…?

Diskriminering, kontroll og manipulasjon

Følgende par avsnitt er hentet fra bloggposten ”Law and Order Christians” i bloggen One World House, som jeg nylig er blitt oppmerksom på, og absolutt vil følge framover:

”Book of Discipline er en lovbok, som i forhold til spørsmål knyttet til seksualitet og kjønnsidentitet, hindrer LGBTQI-medmennesker fra å delta fullt ut i kirkens liv og tjeneste. BoD forteller ”homofile” at de ikke er i samsvar med kristen lære og at de ikke er verdige til å bli gift eller være prester i kirken. BoD holder dem ”på plass” og utenfor full deltakelse i fellesskapet.

Kirkeordningens ”lov” om homoseksualitet er en urettferdig lov. Når ”lov og orden” i kirken brukes til å ekskludere og utestenge, er det bare et redskap for diskriminering og undertrykkelse. Når en pakt brukes til å kontrollere blir den et redskap for manipulasjon i stedet for et uttrykk for forpliktende fellesskap.”

( Mannen bak bloggen One World House er professor Mark Davies. Han sitter blant annet i the United Methodist University Senate – som er et råd av fagfolk innen høyere utdannelse, nedsatt av Generalkonferansen, som avgjør hvilke skoler, colleger, universitet og teologiske seminar som tilfredsstiller kriteriene for offisielt å kunne kalle seg ”tilknyttet” (affiliated with) the United Methodist Church. Jeg anbefaler sterkt både bloggen, og ikke minst det aktuelle innlegget ”Law and Order Christians” her : https://oneworldhouse.net )

Hva vil jeg med dette? Ikke annet enn å si at det er på tide at vi som kirke river opp teltpluggene, følger Guds kall til oppbrudd og bruker all vår tid og krefter som metodister til å forkynne og praktisere hans/hennes ubegrensede og ubetingede nåde, kjærlighet og omsorg for alle mennesker.

For en levende, evangelisk metodistkirke i vår verden er det ikke noe annet som gjelder enn: Guds nåde, kjærlighet, omsorg – til oss og gjennom oss.

Vi må atter bli kirken hvor «nåde er nok» og hvor det er nok nåde!