Gud gir oss et forbløffende håp

absolutt-visionBreak the sun’s rays

into color, a rainbow around us.

Storm clouds, though real and near,

are not enough to confound us.

Arched in the sky —

Beauty and promise are high,

Giving us hope to astound us.

Heller ikke «absoluttmetodist»s vrede varer evinnelig, så her oppfylles allerede gårdagens løfte om en snarlig 100% oppbyggelig hilsen. Den kommer i form av salmen som ble sunget rett etter pave Frans’ preken på den historiske, økumeniske gudstjenesten i Lund 31. oktober. Mens jeg fulgte direktesendingen på svensk tv, og reflekterte over pavens gode budskap, bet jeg meg merke i noen løsrevne strofer fra salmen som ble sunget. Strofer som umiddelbart fant klangbunn i en engasjert United Methodist:

«Gather us now in your presence, refreshing, redeeming»

«Grant to us insight, oh God, for this time of decision»

 «May our diversity here be a means to adore you»

«May we dream challenging dreams»

og ikke mins det fantastiske siste verset som jeg innledet med. (Hele salmen finner du på under)

Salmen var helt ny for meg. Jeg takket der og da Gud for spolefunksjonen slik at jeg umiddelbart kunne sjekke salmetittel og forfatternavn (som sto på skjermen da salmen startet). «O God of Vision» / Jane Parker Huber.

Jeg fortsatte å takke Gud for internett som gjorde at jeg fant salmen i løpet av sekunder. Og etter å ha lest hele salmen i sin helhet et par ganger, tente jeg et lys og takket Gud nok en gang for presebyterianeren Jane Parker Huber (1926 – 2008) som gjennom sin salme forsterket min tro og ga meg nytt håp og motivasjon. Jeg kunne saktens takke pave Frans også, for uten ham hadde jeg neppe funnet fram til salmen. Dessuten har jeg stor sans for Frans – selv om vi står teologisk fjernt i mange spørsmål. Nok om det.

Huber-fan

Jeg er på få dager blitt Huber-fan og har funnet en rekke salmer jeg har fått stor sans for. Ikke minst er jeg glad for hennes teologisk/pedagogiske understrekning av alle menneskers likeverd innfor Gud, hennes sterk og utfordrende skapelsesteologi og ikke minst hennes undertstreking av vårt kristne oppdrag og ansvar som fredsskapere («peacemakers»).

jane2Jane Parker Huber ble født i Kina hvor foreldrene var misjonærer for den Presbyterianske kirke (USA). Hun skrev sin første salme i 1975, og fram til hun døde i 2008 hadde hun skrevet i alle fall 125 som er publisert fordelt på to samlinger! Hun er også representert med 11 salmer i den presbyterianske kirkes salmebok.Mange av dem virkelig gode, trosstyrkende – og utfordrende. Jane P. Huber skrev som regel, of praktisk nok, sine nye tekster til tradisjonelle, velkjente melodier. Dagens Huber-salme «O God of Vision» er for eksempel skrevet til melodien «Lover den Herre».

Da hun var tre år, flyttet Jane flyttet med sine foreldre til Hanover, Indiana (USA). Som gift med en presbyteriansk prest, bodde hun en periode i Chacago , og deretter itre år i Nobelsville før hun og mannen (og barndomskjæresten Bill) flyttet til Indianapolis hvor de grunnla og bygget opp St. Andrew Presbytarian Church. Der ble de i 33 år inntil paret pensjonerte seg i 1988 i barndomsbyen Hanover.

Jane Huber var selv meget aktiv innen Presbyterian Church. Ikke minst engasjerte hun seg i kvinnearbeidet; lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og hun hadde en rekke tillitsverv.

Absoluttmetodist utelukker slett ikke at det vil komme en Huber-salme til, eller to, ved senere anledninger! Men her er den første:

 

O God Of Vision

av Jane Parker Huber (1926 – 2008) 

1) O God of vision

far greater than all human scheming,

Gather us now in your

presence, refreshing, redeeming.

Show us anew —

Life in your breath-taking view,

Lovely beyond all our dreaming.

2) Pour out Your Spirit

on all now assembled before You.

May our diversity here

be a means to adore You.

Women and men —

young, old and youthful again,

Make us as one, we implore You.

3) Grant to us insight,

O God, for this time of decision.

May we dream challenging

dreams of both depth and precision.

Speak through the dark —

Dispel by lightning’s bright spark

Whatever clouds dim our vision.

4) Break the sun’s rays

into color, a rainbow around us.

Storm clouds, though real and near,

are not enough to confound us.

Arched in the sky —

Beauty and promise are high,

Giving us hope to astound us.

—-

Og hele folket sier: AMEN!?