Hold Metodistkirken unna Franklin Graham!

Er det greit at en metodistpastor, som også er leder for Metodistkirkens råd for Nasjonalt Arbeid, står i første linje blant de som ønsker homofili-/ islam-hatpredikanten og Donald Trump-velsigneren Franklin Graham velkommen til korstog i Norge i november? Selvfølgelig ikke.

absolutt-np-trump-church
Tegningen brukes med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward. tegningen er sterk, men dessverre relevant for deler av den konservative «kristenheten». 

Franklin Graham representerer en forkynnelse og kristendomstype vi slett ikke trenger i Norge. På Graham-organisasjonens hjemmesider, er den planlagte «festivalen» i Norge også omtalt som et korstog (crusade). I stedet for å etablere en plattform for Franklin Grahams fundamentalistiske «bibelbouillabaisse» og gjøre seg til våpendragere for hans korstog, bør det være en oppgave for kirker og menigheter i Norge å frigjøre kristentroen fra Grahams (og hans likesinnedes) grep.

Må hindre rolleblanding!

Det vil være helt utålelig om Metodistkirken i Norge på noen måte forbindes med Franklin Graham og hans homo/islam-hatefulle og Trump-glorifiserende utsagn og forkynnelse. Det er en fundamentalistisk-«evangelisk»-konservativ «sump» vi ikke må havne i som kirke.

Pastor Leif S. Jacobsen er en av syv styremedlemmer i aksjeselskapet «Oslo Hope Festival with Franklin Graham» – som står bak invitasjonen. Aksjene i selskapet er i følge Brønnøysundregistrene 100% eiet av Billy Graham Evangelistic Association.

franklin-graham1
Franklin Graham

Hva Leif S. Jacobsen gjør som privatperson er selvfølgelig hans egen sak. Hva han gjør som prest i Metodistkirken, medlem av Hovedstyret for Metodistkirken i Norge og leder for Nasjonalt Arbeid ( som blant annet har ansvar for menighetsutvikling, strategi og visjoner), er noe helt annet.

Her må Metodistkirken i Norges ledelse ved biskop og tilsynsmenn, Tjenesterådet (Rådet for ordinert tjeneste) og Hovedstyre umiddelbart sikre seg at det ikke skjer en rolleblanding! Franklin Grahams teologi og sosialetikk står i konsekvent og kontinuerlig til Metodistkirkens Sosiale Prinsipper og Book of Resolutions. Noen fra kirkens ledelse bør snarest på banen og offentlig si fra om at vi som kirke ikke står bak Grahams planlagte korstog i Norge!

* Franklin Graham stilte så store spørsmålstegn ved president Obamas kristentro at det må oppfattes som en avvisning.

* Franklin Graham har avgitt hatefulle ytringer om homofile og karakteriserer bekjennende homofile kristne som «fienden».

* Franklin Graham hevder at valget av Trump var Guds svar på bønner og Gud direkte grep inn og sikret valgresultatet – og at regnet under innsettelsen var et tegn på Guds velsignelse….

* Franklin Graham støtter helhjertet Donald Trumps innvandringspolitikk og omstridte innreiseforbud… (som Metodistkirken tar sterkt avstand fra )

* Franklin Graham sa under valgkampen at han ikke kunne finne et eneste kristen på Hillary Clintons lag. (Hillary selv er som kjent livslang og aktiv United Methodist)…

Dette er bare noen få og hastige  punkter. Listen kan forlenges kraftig, med stadig økende forskrekkelse hva såvel teologiske som sosialetiske og politiske holdninger angår. Å stole på Southern Baptist-tv-ebvangelisten Franklin Grahams utlegninger av Skriften er like rabiat som å legge seg på operasjonsbordet og bli utsatt for hjernekirurgi av en som har et førstehjelpskurs.

Men virksomheten hans kaster penger av seg: I følge troverdige beregninger  gjort av seriøse aviser, har Franklin Graham en personlig formue på 25 millioner dollar ( ca 225 millioner norske kroner). Årslønna er heller ikke direkte dårlig: Fra Billy Graham-stiftelsen får han ca 220.000 dollar i året (19,8 millioner kroner)  og for å lede hjelpeorganisasjonen Samaritan’s Purse henter han ca 660,000 dollar (ca 59 mill.ioner kroner) årlig…

Metodistkirken må på banen!

Vår Land har den siste uka drevet, om ikke akkurat veldig kritisk, så i alle fall god nok journalistikk knyttet til det planlagte Graham-besøket til at prosjektet begynner å møte motstand – også et stykke inn i konservative kristenkretser. Det er løfterikt.

Avisen skrev fortjenstfullt på lederplass at : “Franklin Grahams politiske rolle og offentlige posisjon kommer til å skygge for evangeliet”. Bra sagt, selv om vesentlig sterkere ord kunne vært brukt.

Det har også rast en debatt på Vårt Lands debattforum «Verdidebatt.no» som er nyttig å følge. Absolutt Metodist vil særlig henvise til et innlegg av historiker og forsker Stefan Fisher Høyrem. Du kan lese innlegget her:  Å se en annen vei…

Absolutt Metodist registrerer også med tilfredshet at Stefanus-alliansen er kritisk til besøket. Du kan lese saken her: Ville ikke invitert Trump

Nå forventer Absolutt Metodist at Metodistkirken kommer på banen!