Go tell it from the Hermon mountain!

I disse dager er kirkens prester samlet til Landssamling på Hermon Høyfjellshotell. Det er dem stort sett vel unt. Men i disse tider må være et absolutt krav at all informasjon som blir gitt angåen den nært forestående ekstraordinære Generalkonferansen, blir fyldig og så simultant som mulig referert til hele kirken. Rop det fra fjellet! Ja, tweet det gjerne også!

absolutt-np-hvilken kirke+absoluttMetodist regner det som en selvfølge at Metodistkirken.no både er tilstede og gis full referatfrihet i forhold til all informasjon/diskusjon/samtale om «Way Forward» på Landssamlingen. Hvis ikke, bør deltakere ikke kvie seg eller risikere represalier dersom de føler det selvfølgelig og nødvendig å oppdatere legfolket/resten av kirken via andre sosiale medier.

Det finnes absolutt ingen grunn til at ikke vi legfolk nede i dalen skal få del i samme «forklarelse» som de vi betaler oppholdet for på fjellet. Det helt brennende spørsmålet om kirkens framtid er minst like viktig for legfolk som prester/diakoner og ansatte. Derfor har vi et selvfølgelig krav på samme informasjon og vurderinger – enten den blir gitt som en del av det offisielle programmet eller i mer uformell sammenheng. Informasjonsplikten i dette tilfellet er uansett total! Landssamlingen har gjennom årene utviklet seg til å bli en viktig makt/informasjonsarena, og alt for mye får skje i det skjulte. I denne saken kan ikke Landssamlingen tillates å fungere som et «pustehull» for prester; det de tenker og sier om kirkens framtid må resten av kirken få del i.

absoluttMetodist reagerer av samme grunn sterkt på at det innkalles til et informasjonsmøte to uker etter GC’19 for «ordinerte og andre ansatte». Hvorfor skal de spesialbehandles? Til dette møtet bør selvfølgelig også alle årskonferansedelegater eller menighetsrådsledere innkalles.

Og hva med oss vanlige, menige metodister rundt i landet? Det skal allerede være bestemt å arrangere et åpent informasjonsmøte på Østlandet, mens man bare vurderer å holde slike møter på Vestlandet og i nord. Hvorfor skal ikke metodister vest for Langfjellene og nord for Dovre bli informert like godt og raskt som Oslo/østlandsmetodistene?? Penger er sikkert en faktor. absoluttMetodist vil bare minne om at «tilsynskompensasjonen» på 100.000 kroner som fire (eks)tilsynsmenn fikk utbetalt i november kunne finansiert i alle fall noe av dette… (Honnør til Ola Westad og Steinar Hjerpseth som takket nei!)

Og når vi først har ordet, vil absoluttMetodist etterlyse biskop Christian Alsteds. Biskopsrådet har med rimelig stort flertall gått inn for One Church Plan; tilhører vår biskop det flertallet? Vi tar svært gjerne imot korreksjon, men har selv ikke registrert. Tvert i mot, i et innlegg på Facebook-gruppen ortodokse metodister 27.9.2018, skrev Alsted:

«Jeg har bevisst valgt ikke å promovere en bestemt plan – jeg er biskop for alle menigheter og alle kirkens medlemmer. Samtidig ønsker jeg å være orientert om samtaler i kirken og kjenne synspunkter og perspektiver. Jeg har stor respekt for at dere ønsker å ha dette forum, og hele kabinettet ønsker å ta del i samtalen uten å tale for en bestemt modell eller plan for kirkens framtid.» 

Det er selvfølgelig mulig å forstå en slik holdning, men for absoluttMetodist har dette med troverdighet, tydelighet og ledelse å gjøre; både i forhold til biskop og tilsynsprester. Det krever at man tar stilling i en så dramatisk viktig sak – også offentlig. Ikke minst gjelder det biskoper, ettersom de ikke stemmer i Generalkonferansen.

absolutt-np-BOD-gayGravøl eller party?

Når vi først har ordet, vil absoluttMetodist også melde skepsis til biskopens advarsel mot «å feire eller fortvile» over Generalkonferansens vedtak i møter og samlinger, slik det er referert fra Hovedstyrets desembermøte i Brobyggerens julenummer. (Det offisielle referatet fra desembermøtet er ennå ikke offentliggjort… en og en halv måned etter at møtet ble holdt. Det er for dårlig!)

I alle fall; når (bibel)teologisk kvakksalveri truer med å ødelegge kirka mi, av krester som åpenbart setter Kirkeordningens «lovtekst» over bibelens «evangelium», skal det godt gjøres å ikke uttrykke fortvilelse eller glede – avhengig Generalkonferansens utfall. Om absoluttMetodist, avhengig av resultat, får lyst til å invitere til party eller gravøl i slutten av februar, så gjør vi nok det…