Skammelig start på 2020!

Det er vanskelig å si godt nytt år. Onsdag 1. januar 2020 er en helsvart skammens og sorgens dag for Metodistkirken (the United Methodist Church). Fra og med i dag er den direkte onde Traditional Plan gjeldende i kirken vår i USA. Det betyr at kirken skjerper sin fordømmelse av «skeiv» kjærlighet, skjerper straffereaksjonene og nekter LGBTQ+ personer rettigheter og muligheter til å tjene kirken. En beklagelig, uforståelig og uakseptabel legitimering av ondskap, urett, diskriminering og fordømmelse.

skammens dagMed vedtaket av Traditional Plan på Generalkonferansen 2019, krysset kirken vår en rød strek, både teologisk og etisk. Heldigvis, og selvfølgelig, har flere årskonferanser og enkeltmenigheter i USA erklært at de ikke underkaster seg Traditional Plan, og har i stedet definert seg som «safe haven», et trygt tilfluktssted. Det er profetiske og evangeliske handlinger!

Også norske /europeiske lokalmenigheter bør snarest erklærte at de ikke vil føye seg etter en plan og kirkelov som erstatter nåde med straff og aksept med fordømmelse.  Selv om det av «tekniske kirkejuridiske årsaker» ennå er et år før Traditional Plan, Gud forby, blir gjeldende world wide, er det kjempeviktig at enkeltmetodister og lokalmenigheter snarest engasjerer seg og markerer standpunkt. Selv om 1. januar 2020 er ugjenkallelig en skammens dag.  Du og jeg, sammen med gode metodister verden over, kan prøve å hindre at hele 2020 blir stående som et skammens år. Da må vi ta de nødvendige skritt for å sikre at vi i 2021 vil ha en teologisk og etisk bærekraftig Metodistkirke for og i vår tid. En kirke som gjør at vi kan se våre medmennesker i øynene og si velkommen, i stedet for å slå blikket skamfullt  ned og råde dem til å gå et annet sted.

Det er ulike samtaler/prosesser i gang for å sikre en framtid for United Methodist Church som en fullt inkluderende og aksepterende kirke, og man kan selvfølgelig håpe og drømme om at Generalkonferansen i mai 2020 mirakuløst vil reversere/forkaste Traditional Plan.

Men gode metodister kan ikke passivt vente på utfallet. Vi må klart ta avstand fra både konkrete paragrafer, og ikke minst bibelforståelsen / «teologien» som ligger bak diskrimineringen, fordømmelsen og den formaliserte uretten som Traditional Plan særlig retter mot LGBTQ+ personer og skeiv kjærlighet.

absoluttMetodist er ikke påfallende optimistisk, dessverre heller ikke for samtalen/prosessen innen Metodistkirken i Norge. Derfor er lokalmenigheters vitnesbyrd påkrevet. absoluttMetodist mener det vil være viktige innspill og signal til de pågående samtalene, at lokalmenigheter allerede nå markerer hvor de står. Jo flere menigheter og enkeltpersoner som offentlig har distansert seg fra Traditional Plan og alt dens vesen, før årskonferansen skal avgjøre kirkens veivalg og holdning, jo bedre.

absoluttMetodist «tilbyr» en derfor en skisse /utkast til erklæring, som selvfølgelig fritt kan endres/omformuleres lokalt:

Vi, Metodistkirken i ……… erklærer at vår menighet distanserer seg fra Traditional Plan. og beklager at den nå gjelder i deler av United Methodist Church.

Vi beklager uretten som kirken altfor lenge har begått mot LGBTQ+ personer, og den ytterligere skjerpingen som ligger i Traditional Plan.

Vi vil ikke underkaste oss, dersom noen del av Traditional Plan fra neste år blir gjeldende for Metodistkirken i Norge.

Vi støtter alt arbeid for en fullt LGBTQ+ aksepterende og inkluderende kirke.

Vi støtter inngåelse av ekteskap mellom LGBTQ+ personer, og ordinasjon av LGBTQ+ prester og diakoner. Vi ser gjerne at slike handlinger blir foretatt i vår menighet og kirkebygg.

Vi forutsetter at pastorer som utnevnes til tjeneste i vår menighet, i holdning og handling står for de samme verdier.

resistharm-Hwood-San-Banner-132x96-600x400Samtidig oppfordrer absoluttMetodist alle til å støtte metodistbevegelsen #Resistharm. Det kan man gjøre som enkeltpersoner og menigheter. Følg denne linken: https://resistharm.com  Der finner du også verdifull informasjon, bønner, gudstjenesteressurser –  og sterke historier.