blodfan av nåden

Litt sent ute med denne, men absoluttMetodists pennefører ble altså intervjuet i «Brobyggeren» nr.1/21 (Metodistkirken i Norges magasin for kristen tro, tanke og liv). Responsen har vært både god og omfattende. Skulle du også ha lyst til å lese, finner du forhåpentlig intervjuet her: https://www.dropbox.com/t/OjdoTVn0qPtWpHYH