KATEQUIZME (1)

» Våga fråga. Våga söka. Våga pröva utan gräns. Gud finns redan i din fråga. Du är redan sökt av Gud «

Med dette sitatet fra en salme av Tore Littmark, lanserer absoluttMetodist oppstarten av det han kaller et «katequizme»-prosjekt. Hensikten bak «katequismen» vil være å stimulere, inspirere og kanskje provosere til refleksjon, samtale og diskusjon. Men hovedbudskapet er: IKKE VÆR REDD FOR Å STILLE SPØRSMÅL VED  «VEDTATTE» SANNHETER.

«katequizmen» vil med ujevne mellomrom by på kjappe postulater og påstander, med få begrunnelser,  knyttet til vår forståelse av sentrale kristne begreper og læresetninger, vårt bibelsyn og gudsbilde. En og annen refleksjon og litteratur/musikk-abefaling, kan det også bli.

«katequzimen» starter forsiktig og i det ørssmå, og vil bli utviklet etter hvert. Den vil hele tiden være under konstruksjon, Underveis vil den kanskje også få en PowerPoint-avlegger som vil bli gjort direkte og gratis tilgjengelig for mulige interesserte, via en link. Blir prosjektet sånn noenlunde liv laga, bør «katequismen» kunne brukes både av bibel/samtalegrupper, i konfirmantundervisning og til egen bevisstgjøring.

Men for å klargjøre hoveddrivkraften bak «katequizmen», blir det aller første første punktet salmen «Våga fråga» av den svenske presten og salmedikteren Tore Littmark (som også blant annet har skrevet den fine «Gud går her på jorden») Den er hentet fra samlingen «Lust til sång», utgitt på Wessmanns Musikförlag i 2004. Denne samlingen på 60 sanger/salmer, skrevet over en periode på 60 år, anbefales varmt! Tore Littmark døde i 2007, 86 år gammel.

VÅGA FRÅGA

Våga fråga. Våga söka. Våga pröva utan gräns.
Gud finns redan i din fråga. Du är redan sökt av Gud.

Våga fråga. Våga tvivla. Våga gå din egen väg.
Gud finns ändå i ditt inre, närmare än du vågar tro.

Våga fråga. Våga neka tro på alltför enkla svar.
Våga vänta. Våga tveka. Kvar hos dig finns ändå Gud

Våga fråga utan rädsla. Gud är den som tror på dig.
Ditt liv är Guds egen vilja. Du är redan sedd av Gud.

Våga fråga. Med ditt tvivel är du älskad, nådd av Gud.
Du är längtad, anad, funnen, fri att leva, fri att tro.

Tore Littmarck