«DU VAR ALLTID MIN! (nyskrevet dåpssalme)

Etter et nesten livslangt savn av en dåpssalme med metodistisk teologi, har absoluttMetodists pennefører Ole-Einar Andersen gjort et forsøk. Salmen «Du var alltid min» fikk sin debut på høstoffer- og dåpsgudstjenesten i Trondheim Metodistkirke søndag 24. oktober.

-Det finnes mange flotte norske dåpssalmer, med tanker og bilder som jeg med glede synger. Men så, i et vers eller to, dukker det gjerne opp formuleringer som signaliserer en (luthersk) dåpsforståelse jeg ikke føler meg helt hjemme i, sier Ole-Einar i dette «selfie-intervjuet» med absoluttMetodist. – Det dreier seg ofte om en understrekning av dåpens frelsende kraft, som blir litt i overkant av hva jeg som metodist føler meg teologisk komfortabel med, forteller han.

­– Jeg har så lenge som jeg har vært bevisst metodist, egentlig savnet en dåpssalme som ikke etterlater noen tvil om at dåpen er en bekreftelse på at dåpsbarnet, og hver og en av oss, har vært et «Guds barn» fra start, sier Ole-Einar. Men først nå, godt uti pensjonistårene, har han dristet seg til å gjøre noe med det. Resultatet er en kort salme på bare tre små vers –sunget til en enkel melodi som salmedikteren selv har «komponert». (se note under)

– Vi er alle skapt i Guds bilde, og vi har alle, alltid, vært omsluttet av Guds kjærlighet og nåde, sier Ole-Einar. Derfor har salmen hentet sin tittel fra avslutningen av tredje og siste vers:

«du var alltid min.

det har aldri vært tvil!»

Etter «urframføringen» i Trondheim 24.10.2021, stiller Ole-Einar Andersen nå sin nyskrevne dåpssalme (og melodi) til fri disposisjon for alle som kan tenke seg å bruke den.

– Ikke mye vil glede meg mer enn beskjed om at dåpssalmen er brukt, sier han. Og skulle noen ønske seg en annen melodi, viser det seg at salmen også kan synges til folkevisa «Per Spellmann», gjør salmedikteren smilende oppmerksom på.

Og slik er salmen: