Nyskrevet Kjærlighets-salme

Bloggens pennefører, Ole-Einar Andersen, har begått en ny salme og tema denne gang er Guds kjærlighet. Den er publisert på hans «salmeversksted: https://blessup586325791.wordpress.com/ hvor du kan lese både litt mer om bakgrunnen og finne melodien (som Ole-Einar ogspå har laget).

Men teksten har absoluttMetodist fått lov til å gjengi! Så her er den:

" LA OSS SLØSE MED KJÆRLIGHETEN "
Salme av Ole-Einar Andersen (2022)     

Melodi: Ole-Einar Andersen

La oss sløse med kjærligheten! Den har dårlige levekår
i en røff og konfliktfylt verden, hvor kynisme og falskhet rår.
Mørke krefter må konfronteres skal Guds nåde få gjennomslag.
La oss hemningsløst gi og sløse med Guds kjærlighet hver en dag!

La oss sløse med kjærligheten! Kast all nøkternhet over bord.                 
Øs Guds kjærlighet over alle, gjennom handlinger og i ord.
Jesus utfordret konvensjoner, møtte motstand og sure blikk.
I hans spor skal vi følge etter, tåle fordommer og kritikk!

La oss sløse med kjærligheten og la håpslyset flomme fritt;
sette søkelys på all urett, vold og misbruk og alskens dritt. 
For det lyset er livets kilde, og Gud satser på at vi vil
være prismene som lar lyset skape regnbuens fargespill. 

La oss sløse med kjærligheten! La oss male med Guds palett.
Den har rikere fargeskala enn all kunst som til nå er sett.
For Guds kjærlighet er for alle; hver og en er fullt inkludert.
Det er kjernen i Jesu budskap: du er elsket og akseptert.

La oss sløse med kjærligheten, løse oppdraget som vi fikk:
fremme gudsriket i vår verden, skape hellige øyeblikk.
La oss vidåpne våre hjerter, la oss vidåpne våre sinn,
la oss vidåpne våre dører slik at alle får slippe inn.
--


( Salmen er inspirert metodistprest Christina Thaarups «hverdagstanker» på Trondheim Metodistkirkes hjemmeside med tittelen «La oss sløse med kjærligheten» ved inn gangen til pinsen 2021 – og av hennes konsekvente og tydelige forkynnelse om betydningen av Guds - og vår – kjærlighet ) 

Salmeskriveren Ole-Einar Andersen (f.11.12.1949) er livslang metodist og aktivt medlem av Metodistkirken i Trondheim. Han er cand.theol fra Universitet i Oslo (1975). 
Bortsett fra et år som feltprest i Luftforsvaret (1976/77) og et år på Forsvarets Høgskoles Hovedkurs (1984/85), jobbet han som (kultur)journalist i Adresseavisen fra 1975 til 2012. Nå stort sett pensjonist og metodist-aktivist. 
Har tidligere skrevet salmene «Raus og romslig er Gud nåde» (2018) , «Salme i kjipe koronatider» (2020) «Nåden feiger aldri ut» (2020) og dåpssalmen «Du var alltid min» (2021)