Fred på jorden – blant hvem?

Ære være Gud i det høyeste og Det norske bibelselskapets oversettelse anno 1930.  Hvorfor? Jo fordi den den oversettelsen, uten behov for tolkning, lar englenes bud om fred på jorden gjelde ALLE mennesker. Hele menneskeheten, ikke bare en utvalgt del som Gud skulle ha spesiell glede i (slik en del andre kan synes å hevde). Englene driver ikke sortering på Guds vegne.

absoluttMetodists lovsang til 1930-oversettelsen er vel og merke ikke absolutt. Vi vil tro at vi i 99 % av versene i Bibelen er mer tilfreds med nyere oversettelser. Men akkurat i Lukas 2:14 ivaretar 1930-oversettelsen et helt sentralt teologisk og evangelisk anliggende:

 «…og fred på jorden, blant mennesker hans velbehag» (= alle)

og ikke som det heter i Bibelselskapets gjeldende 2011-oversettelse:

 «…og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». (= noen utvalgte)

Et lite komma (,)  og et «som» kunne hjulpet her:  «… blant mennesker, (altså uten unntak) (som) Gud har glede i».

I den nynorske oversettelsen mangler også det ønskede komma: «… og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!

Mange engelske oversettelser ligger nær opp til Bibelselskapets og indikerer en tilsvarende favorisering av mennesker som står i et spesielt gunstig forhold til Gud.

Men æverdige King James (KJV) står til gjengjeld som en klippe: “ Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men”. Den ordlyden opprettholdes også i den helt nye 21st Century King James Version.

Det fryder dessuten absoluttMetodist å vise til min læremester, professor Jacob Jervells oversettelse av Lukas-evangeliet hvor 2:14 lyder slik: «…og fred på jorden, hans nåde over menneskene». Så vakkert – og metodistisk!

I en del greske håndskrifter/grunntekster er englenes lovsang tydelig treleddet:  «Ære være Gud i det høyeste». «Fred på jorden». «Guds glede blant mennesker.» Effektivt formulert og godt sagt!

OVERSETTELSE ER TOLKNING

Men, englene sang uansett ikke på norsk. Og skal vi ta englesangfortellingen bokstavelig, vet vi heller ikke hvilket språk de sang på. Historien om hva hyrdene så og hørte der ute på  Betlehemsmarkene, ble opprinnelig fortalt videre på arameisk, før det ble nedskrevet på gresk mange tiår etter Jesu død. Det nye testamentets språk er gresk (Koiné gresk) , men bygger på fortellinger som ble fortalt på arameisk, som i stor grad trolig var Jesu dagligtale. Allerede der starter oversettelsesproblematikken og tolkningsmulighetene.

Å oversette Bibelen er vanskelig. Uansett hvilket språk man oversetter fra/til er det fort gjort, ja ikke til å unngå, at nyanser, betydninger og dybden i et ord går tapt i oversettelsen.

Ingen av originaltekstene (evangeliene) er bevart. Det finnes en rekke ulike avskrifter / håndskrifter å forholde seg til. ( Over 5000 bare fot det nye testamentet. ) Når håndskriftene enkelte steder avviker fra hverandre og bruker ulike ord, må en oversetter vekte de ulike versjonene og gjøre et valg.

En del greske ord er heller ikke direkte oversettbare til norsk; oversetteren må velge en mening/tolkning ut fra sammenhengen.

Som alltid er det interessant og tankevekkende å sjekke ulike bibeloversettelser. (Hele Bibelen er i 2022 oversatt til 724 ulike språk, Det nye testamentet til ytterligere 1617 språk/dialekter. Ikke merkelig at du ofte vil finne ikke bare nyanser, men (menings)forskjeller. Nedenfor følger bare et ørlite knippe varianter av Lukas 2:14. Sjekk gjerne selv og finn flere! (f.eks gjennom nettstedet https://www.biblegateway.com/

Deutsche Bibelgesellschaft:  “… sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet!»

Bibel 2000  (Det Svenske Bibelelselskapet) : «…. och på jorden fred åt dem han har utvalt»

Det Danske bibelselskapet:  «Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!»

Svenska Folkbibeln 2015: «…och fred på jorden bland människor som han älskar.»

American Standard Version (ASV): «…and on earth peace among men in whom he (God)  is well pleased”.

Worldwide Englsish New Testament (WE): “….Peace on earth and loving mercy towards all people!”

 World English Bible (WEB):  “….on earth peace, good will toward men.”

Common English Bible (CEB):  «…. and on earth peace among those whom he favors.»

The New Matthew Bible (NMB): “… and peace on earth, and to men rejoicing.”

Good News Translation (GNT): “…and peace on earth to those with whom he is pleased!»

The Complete Jewish Bible (CJB): “….. and on earth, peace among people of good will!»

God jul! Hilsen absoluttMetodist: FRED PÅ JORD – OG GUDS NÅDE OVER ALLE MENNESKER!