Wake-up-call, metodistlegfolk!

Absolutt - kontroll nakedP

I følge referater fra Hovedstyrets møter, er legfolkets sesjon i årskonferansen i fare. Ja, sesjonen kan bli droppet allerede ved årets konferanse i Halden. Det må ikke skje! Istedet for å skrote legfolkets sesjon, bør den oppgraderes og gjøres mer relevant og bli et redskap til å styrke det bevisste legfolkets plass og innflytelse i Årskonferansen – og kirken. Så lenge våre prester får møte til pastoral sesjon med stort hemmelighold, trenges det en motvekt.

Leg sesjon må gis nytt innhold og reell innflytelse/påvirkningskraft. Sesjonen må bli et forum hvor legfolk/delegater aktivt kan diskutere vesentlige teologiske, organisasjonsmessige og kirkepolitiske spørsmål – og så langt mulig samordne synspunkter. Sesjonen må på eget initiativ kunne fremme saker/forslag for konferansen. Det er så langt jeg erfarer også noenlunde i tråd med konklusjonen fra leg sesjon selv, under fjorårets konferanse i Drammen. Og så er Hovedstyrets svar å eventuelt droppe sesjonen?

Vi vanlig dødelige medlemmer av kirken får ikke del i evalueringsrapporten etter årskonferanser, heller ikke fra fjorårets i Drammen. (Den burde selvfølgelig vært offentliggjort.) Referatene fra Hovedstyret byr heller ikke på argumenter og/eller resonnementer rundt den antydede fjerning av leg sesjon. Så langt jeg vet, er spørsmålet om å droppe leg sesjon heller ikke blitt sendt menigheter og legdelegater til høring.

Derfor noen ydmyke spørsmål: Hvem ønsker leg sesjon nedlagt? Arrangørmenigheten? Kabinettet? Hovedstyret? Og hva er i så fall begrunnelsen(e)? Kan man bare stryke leg sesjon, hvis det blir løsningen, uten at Årskonferansen og delegatene selv får diskutere spørsmålet først?

Spørsmålet om leg sesjon har i følge Hovedstyrets referater versert på alle møter siden september evalueringen av Drammen-konferansen på septembermøtet. Da ble det I «samtalt rundt forbedringsmuligheter» for leg sesjon. (Potensialet er åpenbart.)

Men etter desembermøtet heter det «Lek sesjon kuttes kanskje ut. Hovedstyret kommer tilbake til dette ved godkjenning av program».

På januarmøtet (referatet er ennå ikke lagt ut på Metodistkirken.no!) samtalte hovedstyret (ifølge «referat» i Brobyggeren nr2/15) om «lekfolkets sesjon og hvordan den skal bli noe som noen frivillig vil delta på.» Nesten en utrolig formulering, som viser at legfolkets sesjon har fått seile for lut og kaldt vann i altfor mange år.

Leg sesjon, og legfolket, mistet en viktig stemme da Landslegleder-vervet i forbindelse med omorganisering av kirkens ledelse ble fusjonert med Hovedstyrets leder for mange år siden. Erfaringen sier at det var en stor feil. Jeg ønsker Landsleglederen gjenopprettet som et selvstendig verv. Hun/han bør også sitte i kabinettet. Biskop og kabinett fikk etter organisasjons/strukturendringer i fjor vår, økt innflytelse på kirkens drift – og bør absolutt balanseres med minst en leg talskvinne/mann. Riktig nok skal daglig leder nå «møte i kabinettet», men er det med stemmerett? Uansett bør Landslegleder inn i kabinettet med fulle rettigheter for å balansere litt av den sterke preste(over)styringen av kirken vår. Landslegleder må også få sete i Tjenesterådet (Rådet for den ordinerte tjeneste).

Ideelt sett ønsker jeg både pastoral sesjon og leg sesjon avskaffet. De er gjensidige anakronismer og hører ikke hjemme i en demokratisk kirke anno 2015. Årskonferansen er kirkens øverste organ; den består av legdelegater og pastorer, sammen. Det meste av det vi driver med som kirke skal og bør tåle offentlighetens lys. Det skal være særdeles personlige/private/sensitive saker som ikke kirkens øverste organ kan informeres om og debattere i plenum. Det gjelder også pastorers tjenesteforhold. I de få tilfeller hvor personsensitive saker måtte gjøre det tvingende nødvendig, må plenumssesjonen heller kunne lukkes med kun pastorer og delegater tilstede.

Kirken bør i alle saker og sammenheng uansett tilstrebe å praktisere «meroffentlighet» som grunnleggende prinsipp – så langt det overhodet lar seg gjøre. Og det er vesentlig lengre enn i dag….

En slags trøst og motivasjon i ventetida

Absolutt-fredsdue banksy west bank

(Illustrasjonen er graffitiartisten og aktivisten Banksys                    veggmaleri på muren i Øst-Jerusalem)

Som metodist er jeg glad for at Arbeiderpartiet vedtok å anerkjenne Palestina som egen stat på sitt landsmøte denne helga. Norge, som for mange år tilbake så ut til å kunne bli det første landet til å anerkjenne Palestina, har etter hvert havnet langt bak i køen. Med Ap-vedtaket er vi i alle fall så vidt tilbake «på banen», selv om det er langt fram før det kan bli offisiell norsk politikk. I mellom/ventetiden er det en slags trøst og motivasjon for meg at kirka mi, United Methodist Church, i alle fall støtter en tostatsløsning, tar avstand fra Israels okkupasjon av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem, den ulovlige bosettingspolitikken og enhver visjon om et «Stor-Israel» som inkluderer okkuperte,  palestinske landområder. 

Ettersom den er lang nok, nøyer jeg med å referere teksten i §6111 (Opposition to Israeli Settlements in Palestinian Land) i The Book of Resolutions of The United Methodist Church. Jeg har bare snudd litt på rekkefølgen slik at standpunktene kommer først, og premissene/vurderingene sist – sånn for lesbarhetens skyld.

Som sagt; lang tekst, og på engelsk, men relevant.

OPPOSITION TO ISRAELI SETTLEMENTS IN PALESTINIAN LAND

«Therefore, be it resolved, that The United Methodist Church opposes continued military occupation of the West Bank, Gaza, and East Jerusalem, the confiscation of Palestinian land and water resources, the destruction of Palestinian homes, the continued building of illegal Jewish settlements, and any vision of a «Greater Israel» that includes the occupied territories and the whole of Jerusalem and its surroundings.

In our call for an end to the Israeli occupation we affirm the church’s commitment to nonviolent responses to the Israeli-Palestinian conflict, and acknowledge the need to hear the voices of all those–Muslim, Christian and Jewish–harmed by the conflict, including the Palestinian Christians as voiced in the Kairos Palestine document.

Be it further resolved, that we urge the U.S. government to end all military aid to the region, and second to redistribute the large amount of aid now given to Israel and Egypt; to support economic development efforts of nongovernmental organizations throughout the region, including religious institutions, human rights groups, labor unions, and professional groups within Palestinian communities.

The United Methodist Church requests that all governments, especially that of the United States, to work in cooperation with the United Nations and other nations, to urge the State of Israel to:

cease the confiscation of Palestinian lands and water for any reason;

 1. cease the building of new, or expansion of existing, settlements and/or bypass roads in the occupied territories including East Jerusalem;
 2. lift the closures and curfews on all Palestinian towns by completely withdrawing Israeli military forces to the Green Line (the 1948 ceasefire line between Israel and the West Bank);
 3. dismantle that segment of the Wall of Separation constructed since May 2002 that is not being built on the Green Line but on Palestinian land that is separating Palestinian farmers from their fields.

We also urge the Palestinian Authority and all Palestinian religious leaders to continue to publicly condemn violence against Israeli civilians and to use nonviolent acts of disobedience to resist the occupation and the illegal settlements.

We further call on all nations to prohibit:

 1. any financial support by individuals or organizations for the construction and maintenance of settlements; and
 2. the import of products made by companies in Israeli settlements on Palestinian land.

We ask all companies that profit from and/or support settlements through their business activities to examine these and stop any business that contributes to serious violations of international law, promotes systemic discrimination or otherwise supports ongoing military occupation.

The United Methodist Church does not support a boycott of products made in Israel. Our opposition is to products made by Israeli companies operating in occupied Palestinian territories.

We urge all United Methodists in the US to:

1.advocate with the US administration and Congress to implement the aforementioned steps;

 1. urge the US government to examine the role played by donations from tax-exempt charities in support of discriminatory and other illegal aspects of Israeli settlements, and develop recommendations to ensure that tax- exempt funds do not support illegal settlements and other violations of international law.

We urge all United Methodists to:

 1. read about the suffering of Israelis and Palestinians and nonviolent ways of ending the Israeli/Palestinian conflict from the perspective of all faith communities including the «Kairos Palestine» document; and
 2. encourage members of each congregation to study the Israeli-Palestinian conflict from all perspectives by inviting speakers to church events, reading books, using audiovisual resources in educational forums, and getting information from websites. We especially commend the 2010 British Methodist Church’s call «on the Methodist people to support and engage with [a] boycott of Israeli goods emanating from illegal settlements,» as well as a call for nonviolent actions issued by several annual conferences.
 3. provide financial support to the Palestinian people through contributions to the General Board of Global Ministries;
 4. support, and participate in, the work of international peace and human rights organizations, such as the Ecumenical Accompaniment Program in Palestine & Israel and Christian PeacemakerTeams, to provide protection for Palestinians and Israelis seeking nonviolently to end the occupation; and
 5. reach out to local synagogues, mosques, and Christian faith groups by engaging in interfaith and ecumenical dialogue on nonviolent ways to promote justice and peace in the Holy Land; and that the General Board of Global Ministries, working together with the General Board of Church & Society and interfaith organizations, develop advocacy packets for use in local congregations to promote a just and lasting peace and human rights for all in the region.

Og her er premissene for kirkens syn (som også inngår i the Book of Resolutions 2012):

We join with Palestinian Christians as well as our Jewish and Muslim brothers and sisters in feeling a deep sense of rootedness to the land that has special meaning for our three religious traditions. We celebrate the diversity of religious customs and traditions throughout the Middle East.

Jerusalem is sacred to all the children of Abraham: Jews, Muslims, and Christians. We have a vision of a shared Jerusalem as a city of peace and reconciliation, where indigenous Palestinians and Israelis can live as neighbors and, along with visitors and tourists, have access to holy sites and exercise freedom of religious expression. The peaceful resolution of Jerusalem’s status is crucial to the success of the whole process of making a just and lasting peace between Palestinians and Israelis.

We seek for all people in the Middle East region an end to military occupation, freedom from violence, and full respect for the human rights of all under international law.

WHEREAS, the prophet Isaiah cautioned against coveting the lands and homes of one’s neighbors: «Doom to thosewhoacquire houseafter house, who annex field to field until there is no more space left and only you live alone in the land» (Isaiah 5:8); and

WHEREAS, the continuing confiscation of Palestinian land for construction of settlements and the building of a separation wall violates human rights, subverts the peace process, destroys the hope of both Israelis and Palestinians who are working for and longing for peace, and fosters a sense of desperation that can only lead to further violence; and

WHEREAS, continued and often intensified closures, curfews, dehumanizing check points, home demolitions, uprooted trees, bulldozed fields, and confiscation of Palestinian land and water by the government of Israel have devastated economic infrastructure and development in the West Bank and Gaza, have caused a massive deterioration of the living standards of all Palestinians … and an increasing sense of hopelessness and frustration; and

WHEREAS, targeted assassinations, suicide bombings, and attacks against civilians by both Israelis and Palestinians heighten the fear and suffering of all, and have led to many deaths of Palestinian and Israeli children; and

WHEREAS, people in the United States, through their taxes, provide several billion dollars in economic and military assistance to the State of Israel each year, which allows for the building of bypass roads and settlements that are illegal according to the Fourth Geneva Convention;

WHEREAS, a number of Israeli and international companies profit from the building and maintaining of Israeli settlements on Palestinian lands in a variety of ways, and many churches and Christians have funds invested in some of these companies; and

WHEREAS human rights organizations have documented that private foreign donors, including Jewish and Christian individuals and non-profit organizations, have provided financial support for settlements and that some of these donations are tax-deductible; and

WHEREAS, the church continues to work with ecumenical and interfaith bodies to advocate for Palestinian self-determination and an end to Israeli occupation; to affirm Israel’s right to exist within secure borders; to affirm the right of return for Palestinian refugees under international law; to call for region-wide disarmament; to urge Israelis and Palestinians to stop human rights violations and attacks on civilians, such as targeted assassinations and suicide bombings; and to urge the U.S. government to initiate an arms embargo on the entire Middle East region;

—–

Jeg viser i tillegg til denne linken som rommer samtlige gjeldende resolusjoner/vedtak som United Methodist Churchs generalkonferanse har gjort om Palestina/Israel-konflikten: http://www.susumc.org/files/ministries/dtf/Summary%20-UM%20Resolutions%20on%20Israel%20Palestine.pdf