match made in heaven?

Påtroppende president for den engelske metodistkirken, rev Gill Newton, har i seks dager besøkt flere metodistkirker og prester i Danmark og Norge, med biskop Alsted og tilsynsprest Refsdals som vertskap. Interessant, synes absoluttMetodist, selv om det fra engelsk hold svares et «…no, we did not» på vårt direkte spørsmål om det ved noen anledning under besøket ble samtalt om en framtidig, tettere og formell forbindelse mellom våre to kirker. Uansett, et slikt besøk og kontakt på høyeste plan setter tankeprosesser i gang

Den engelske metodistkirken, the Methodist Church i Britain, (MCB) skiller seg fra UMC blant annet ved at den ikke holder seg med biskoper på lange åremål eller livstid. I stedet velger de hvert år (!) en ny president og visepresident som øverste ledere for kirken. Presidenten er alltid en ordinert prest, og visepresidenten en lek person eller diakon. Valget skjer på årskonferansen året før de tiltrer.

Begrunnelsen for dette kan føres tilbake til Wesleys tid. Kirkefar John Wesley var den første “President of the Methodist Conference” og var det helt fram til sin død. Da ble kirken enig om at så mye makt for fremtiden aldri skulle legges i hendene på én person. Derfor velger den engelske metodistkirken president og visepresident med kun et års «regjeringstid». Det er en flatere og mer demokratisk kirkestruktur som i seg selv er et godt argument for at vi orienterer oss i retning vår «moderkirke»…

Påtroppende president for den engelske metodistkirken, rev. Gill Newton har vært på Norgesbesøk og møtt en frekke metodistprester.

Nok om det. Pastor Gill Newton, som tiltrer som president på årskonferansen i Birmingham i juni, har altså vært i Danmark og Norge med et lite følge. Det er tradisjon for at påtroppende presidenter, før de tiltrer,  tar et utenlandsbesøk til en av deres «partnerkirkene» i verden.  Gill Newton ønsket å besøke Danmark og Norge, forteller MCB’s partnerskapskoordinator for Europa, Rev. Dr. Barry Sloan, til absoluttMetodist. Barry har selv vært med i delegasjonen, sammen med en kollega fra kommunikasjonsavdelingen. Gill Newtons ektemann Leslie har også deltatt på reisen.

Disse to kvinnene vil utgjøre den øverste kirkeledelsen i den engelske metodistkirken i 2023724. Påtroppende visepresident (t.h9 deltok ikke på Norgesbesøket.

De startet med en rundtur til kirker i Danmark, med biskop Christian Alsted som vert. Besøket i Norge er organisert av tilsynsprest Knut Refsdal, og har omfattet møter med metodistprestene i Oslo, samt besøk til våre kirker/prester i Horten og Drammen. I tillegg har Gill Newton og hennes følge hatt møter med representanter for Norges Kristne Råd og Den norske kirke.

– Hensikten med besøket er å lytte, dele og lære av det våre partnere i Europa gjør, forteller Barry Sloan. – Vi har blitt inspirert av historiene og initiativene som har blitt delt med oss, av å lære om utfordringene dere møter, og av å lytte og dele synspunkt rundt emner som kirkesammenslåinger,  klimaendringer, migrasjon og misjon i vår tid, sier han.

– Vi har opplevd en hjertelig velkomst og fantastisk gjestfrihet overalt hvor vi har gått. Vi forlater Norge med en opplevelse av å ha blitt velsignet av våre norske brødre og søstre, understreker partnerskapskoordinator Barry Sloan på gruppens vegne idet Norgesbesøket ble avsluttet onsdag 29. mars.

Merkelig, synes absoluttMetodist, at dette besøket ikke har resultert i bred dekning (intervju og reportasje) i vår kirkes nyhets/informasjonskanaler….

No, we did not

På direkte spørsmål fra absoluttMetodist om de på noe tidspunkt under besøket I Danmark og Norge har «discussed or talked about a closer and possible formal connection between the Methodist Church in Norway and Britain», svarer Barry Sloan et klart: «…no, we did not».

Det tar absoluttMetodist til etterretning, men mener at en slik samtale absolutt bør komme i gang. Methodist Church in Britain har mye godt ved seg, ikke minst etter at de i 2021 vedtok å tillate ekteskap mellom likekjønnede… Med sin historie, størrelse, geografiske beliggenhet og teologiske/sosialetiske profil er MCB en kirke som burde kunne være en inspirerende og god internasjonal partner for Metodistkirken i Norge. Denne muligheten må i alle fall utforskes som en av flere mulige veier framover. Det kan vise seg å være en match made in heaven…

absoluttMetodist anbefaler alle å sjekke ut den engelske metodistkirkens hjemmeside: https://www.methodist.org.uk/  Der er det mye bra å finne!