Gjemmer vi LGBTQ+ bak Covid19?

Kan vi som kirke leve med at Covid19 utsetter en beslutning om full aksept og inkludering av LGBTQ+ personer i norske metodistmenigheter? Selvfølgelig ikke, mener absoluttMetodist som også etterlyser livstegn fra utvalget som skulle avklare hva som «skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet?» Har noen hørt et pip?

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra Nakedpastor / David Hayward

Covid19 er forferdelig nok. Dersom Metodistkirkens årskonferanse 2020 (om en måned) velger å gjemme seg bak koronapandemien og bruke den inn i en begrunnelse for å skyve effektueringen av fullaksept og inkludering inn i en usikker framtid, forsterkes kirkens allerede brutale svik mot LGBTQ+ ytterligere.

Vi har som kirke, internasjonal og norsk, påført mennesker skam og smerte. Ja, absoluttMetodist vet at noen ikke liker å høre det, men i dette spørsmålet har vi som kirke i bokstavelig forstand blod på hendene. Mennesker har i fortvilelse over fordømmelse og mangel på fra kirkens side tatt sine liv – fordi kirken ikke ville akseptere deres legning og kjærlighet. Og det med «evangelisk» begrunnelse!

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra Nakedpastor / David Hayward

Generalkonferansen 2020, som skulle avgjort veien videre for UMC, ble som kjent avlyst på grunn av Covid19.  Generalkonferansen er (foreløpig) utsatt til månedsskiftet august/september 2021 og skal da holdes i Minneapolis, USA. Pr. idag har vi ingen garanti for at den vil la seg gjennomføre da heller. Vi kan uansett ikke vente på GC’21, og den norske årskonferansen ’22.  Kristi kjærlighet tvinger oss, i alle fall burde den gjøre det, til å handle nå – i 2020!

 Selvfølgelig kan metodistkirken i Norge allerede nå, om ikke annet som en midlertidig «minimumsløsning», velge å sette til side Kirkeordningens paragrafer knyttet til LGBTQ+. Signalene fra den norske Årskonferansen 2019, og senere utvikling, levner liten tvil om at et stort flertall av norske metodister ønsker full inkludering. I koronatider MÅ vi kunne forskuttere disse holdningene – og handle deretter.

Med andre ord; vi kan og bør erklære oss ikke-forpliktet på Kirkeordningens paragrafer som omhandler LGBT0+, i alle fall inntil the United Methodist Church endelig får somlet seg til å avklare sin holdning. Så får vi håndtere utfallet av Generalkonferansen’21, eller når det blir, når det måtte bli.

Tdegningen gjengids med velvillig tiullatelse fra Nakedpastor / David Hayward

Årskonferansen’19 etablerte et utvalg med mandat til å besvare spørsmålene A: «Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet» og B: «Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning?»

Har noen hørt et pip fra dem? Ja vel, nei. Hvordan stemmer det overens med en selvfølgelig oppfatning av at utvalget skulle arbeide i så stor åpenhet som mulig? absoluttMetodist har etter beste evne saumfart hovedstyrereferater for 2020, uten å se utvalget nevnt med et ord? Hvem har utvalget konsultert nasjonalt og internasjonalt? Hvor langt er samtalen kommet? Ville utvalget hatt noe å legge fram for årskonferansen som ble avlyst i juni? Vil utvalget rapportere og legge fram forslag til årskonferansen i november?

absoluttMetodist utfordrer kirkens ledelse, både Hovedstyret og kabinettet, til å redegjøre for dette – i god tid før Årskonferansen – slik at delegater samt medlemmer og venner av kirken vår er orientert. Samtidig må det være lov til å uttrykke ekstrem skuffelse over det totale fravær av ledelse knyttet til kirkens veivalg etter at Generalkonferansen’20 ble avlyst og Årskonferansen utsatt. Hvor er dere, biskop og tilsynsprester? Hvilke tanker har dere rundt dette? Hvor lenge mener dere er greit at LGBTQ+ folk skal leve med fordømmelse av sin kjærlighet? Kom på banen!

Noen velger og våger å gå foran!

For det går faktisk an å vise vei og som for eksempel Western Jurisdiction i USA (tilsvarende en sentralkonferanse). WJ består av åtte metodist-årskonferanser og syv biskoper. De lanserte tidligere i oktober kampanjen «Where love lives», som skal prege menighetene fram til neste Generalkonferanse. Du kan sed lanseringsvideoen her: http://westernjurisdictionumc.org/video-wj-bishops-launch-where-love-lives-campaign/ og nyhetssaken her: http://westernjurisdictionumc.org/wp-content/uploads/2020/10/Where-Love-Lives_Press-Release_100720.pdf

Western Jurisdiction sier at de føler seg «forpliktet på å leve ut vår tro på at Guds kirke er åpen for alle» og at de vil «skape, beskytte og styrke en United Methodist Church som sier velkommen til alle.»

Det er altså ikke nødvendig å vente! I hellig utålmodighet kan også Metodistkirken i Norge handle nå, akseptere og inkludere LGBTQ+ på alle nivå i kirken, og være en troverdig kirke hvor kjærligheten lever.