Utsettelser gjør at uretten fortsetter

Mavis Staples R&B-gospellåt «Change» står på hyppig repeat på Spotify-spillelista vår for tiden. Ikke uten grunn. Generalkonferansen er utsatt. Sentralkonferansen er utsatt. Bispevalget er utsatt. Og ingen gjør noe for å hindre at kirkens teologiske og etiske overgrep mot LGBTQ+ folk opphører i ventetiden.

Staples er en mangeårig personlig favorittartist, og i «Change» understreker hennes intense og kraftfulle stemme Ben Harper’s flotte tekst, Her er et sitat til:

“Get it straight, be sure that you hear

Things gonna change around here”

«Change» er en låt med et hovedbudskap som går rett inn i situasjonen i United Methodist Church og Metodistkirken i Norge/Norden/Baltikum. Det trengs forandring, og det må vi si fra om – klart og høyt!

Det som haster mest er å annullere Kirkeordningens diskriminerende, fordømmende og undertrykkende «homoparagrafer», og dernest å få gjennomført valg på ny biskop. (Bispevalg sto på agendaen for Sentralkonferansen 2021, som nå er utsatt til 2022)

absoluttMetodist har ved flere anledninger påpekt at kirka vår er på overtid når det gjelder å gjennomfør full inkludering og aksept av LGBTQ+ folk på alle nivå og i alle tjenester i kirka. Med stadig utsettelse av Generalkonferanse og Sentralkonferanse, er tiden inne for en «nødvergeparagraf» som hindrer at uretten mot LGBTQ+ fortsetter.

Metodistkirken i Norge har riktignok publisert en beklagelse, men tilsynelatende uten vilje til å følge opp med å fristille seg fra de deler av Kirkeordningen som daglig bidrar til at den urett vi beklager får fortsette… Hva er troverdigheten i det?  

Vi har sagt det tusen ganger før, men gjentar det for tredje og siste gang: Kun manglende evangelisk mot og vilje hindrer Metodistkirken i Norden/Baltikum i å suspendere Kirkeordningens «homoparagrafer» inntil Generalkonferansen har lagt premissene for United Methodists Church‘s vei videre. Nei, forresten, det krever ikke mot,engang, bare vilje.

Det kan gjøres så enkelt som at biskop Christian Alsted erklærer at inntil Generalkonferansen er avholdt, kan LGBTQ+ folk gifte seg i kirkene våre, og at det ikke vil bli åpnet «kirke-rettssak» mot pastorer som foretar slike vielser. Og skulle det dukke opp en «fiks ferdig» lgbtq+ kandidat til å innvies til prest i Metodistkirken, så skal vedkommende være velkommen. Vil ikke biskopen gjøre det, oppfordres Metodistkirken i Norges Hovedstyre og tilsynsprester å vedta en slik erklæring, unilateralt.

Bispe-nyvalg

Sentralkonferansens Råd sendte i 2019 en «prøveballong» til årskonferansene i bispeområdet vårt. Hensikten var å sjekke stemningen for et eventuelt gjenvalg av biskop Christian for enda en periode. Et slikt gjenvalg vil være i strid med Kirkeordningen, så Sentralkonferansens Råd lanserte muligheten for en midlertidig tilsidesettelse av de aktuelle paragrafene.  Begrunnelsen var «den vanskelige situasjonen som vårt biskopsområde står i etter den ekstraordinære generalkonferansen i 2019.» Alsted skal overfor Rådet sagt seg villig til å ta et slikt gjenvalg dersom årskonferansene skulle ønske det.

«Vi vet ikke hva slags kirke vi vil ha i den nærmeste fremtid. Det vil bli endringer. Kanskje organisatoriske endringer innenfor UMC eller endringer som kan innebære et brudd med UMC. Vårt biskopsområde er like merket av krisen som alle andre steder, siden vi har alle sider i konflikten i vår sentralkonferanse», het det i rådets henvendelse som fortsatte:

«Derfor, med den erfaringen og oversikten som biskop Alsted har, kan det være til vår regions fordel å ikke skifte biskop til den globale kirken og vår region har blitt enige om situasjonen. Det er ikke lett for en ny biskop å ta over i en slik situasjon, det kan være bedre å vente til organisatoriske endringer har blitt gjennomført.»

absoluttMetodist kan følger rådets situasjonsbeskrivelse et stykke på vei, men trekker helt motsatt konklusjon.

For det første er vi redd for at et slikt gjenvalg kan skape en uheldig presedens, og hvem skal definere hva som er vanskelige situasjoner?  Den kirkeordningsfestede tjenestetiden for biskoper er dessuten mer enn lang nok, og burde heller vært forkortet.

Men viktigst for absoluttMetodist er at biskop Alsted ikke er rett mann til å ta kirka inn i en ny, og fullt lgbtq+ inkluderende og aksepterende framtid. Han er en hyggelig og fin kar, men som biskop drar han på for mye gammel «bagasje», og hans lederskap i denne saken har ikke vært tillitvekkende opplevd fra vår side av kirkelandskapet.

Inntrykket er dessverre at Alsted ganske motstrebende har forholdt seg til endringene som er underveis. Han har vist en grad av omsorg for de konservative som nå blir «mindretallet» i kirka og hvordan de skal respekteres og behandles, som tidligere mindretall langt ifra har følt seg omsluttet av.

Alsted har ikke aktivt omfavnet de nye holdningene og gjort dem til sine. Vi ser ham ganske enkelt ikke som rett mann til å ta kirka vår inn i den nye tiden med tilstrekkelig entusiasme og troverdighet.

PS: absoluttMetodist har ikke klart å finne verken den norske eller danske årskonferansens respons på utspillet fra Sentralkonferansens Råd i de offisielle referatene (2019og 2020) , annet enn «Rapport fra Sentralkonferansens råd-og biskopskomitémottatt» (Norge 2019).  Vi har heller ikke registrert om biskop Alsted har avkreftet sitt kandidatur. Her etterlyser absoluttMetodist informasjon som bør være offentlig: Har Metodistkirken i Norges Årskonferanse samtalt/diskutert spørsmålet om mulig gjenvalg av Alsted utover Kirkeordningens regler? Hva ble sagt, og av hvem?? Og hva ble konklusjonen?

Mens du eventuelt reflekterer over tankene over, så kan du med fordel høre Mavis Staples synge «Change» her: