om gud (1)

  • GUD ga seg til kjenne som menneske – av kjøtt og blod – gjennom Jesus. Men at Jesus var mann beviser ikke at Gud er en (hvit) mann, mer enn at det å spille Monopol gjør deg til kapitalist.
  • Gud er hinsides kjønn. Gud har ikke testikler eller penis. Gud er ikke mann. Ikke far. Gud har ikke pupper eller vagina, heller. Gud er ikke kvinne. Ikke mor. Det strider mot Bibelen og logisk tenking å si at Gud er mann eller kvinne.
  • Vi trenger et mer omfattende, inkluderende språk når vi snakker om Gud. Vi må radikalt utvide vår begreps- og forestillingsverden når vi omtaler Guds egenskaper og tegner vårt gudsbilde i dagens verden og virkelighet.
  • Forestillingen om Gud som mann har bidratt til å forsterke og opprettholde den patriarkalske strukturen i samfunn og ikke minst kirke.
  • Gud vil frigjøre sin skapelse fra onde strukturer, den patriarkalske inkludert.
  • Gud sprenger konsekvent alle våre metaforer, bilder og grammatikk. er vi  begrenset til menneskelige ord, uttrykk, begrep og forestillinger for å beskrive Guds egenskaper og vesen.
  • Vi må utvide vår forståelse av rikdommen og mangfoldet i Guds vesen.
  • Jo flere alternative måter å beskrive Gud på vi finner, jo rikere blir vårt gudsbilde og gudsforståelse.

En spennende og oppbyggelig øvelse kan være å besvare spørsmål som dette –  enten på egen hånd eller i samtale med andre:

* Hvilken farge forbinder du med Gud? (og hvorfor) 
* Hvilket dyr forbinder du med Gud? (og hvorfor) 
* Hvilken fugl forbinder du med Gud? (og hvorfor) 
* Hvilken blomst forbinder du med Gud? (og hvorfor) 
* Hvilken lukt forbinder du med Gud? (og hvorfor) 
* Hvilket yrke forbinder du med Gud? (og hvorfor) 
* Hva er Guds fremste egenskaper? 
* Hvor og hvordan handler/skaper Gud fortsatt i sin/vår verden? 
* Hvordan beskrives Gud på ulike måter i bibelfortellinger?

Finn gjerne flere spørsmål (og begrunnelser) selv!

The United Methodist Church har (hatt) retningslinjer for «bibelsk språk» helt siden 1984. Boken «Words That Hurt –  Words That Healmed undertittelen ”Language about God and People”  var resultatet av en studie som Metodistkirkens Generalkonferanse i 1984 anbefalte for bruk i kirken for å se på språkbruken i liturgier og bibeloversettelser.  

I veiledningen heter det blant annet at prester og legfolk i kirken skal oppfordres til å bruke mangfoldige bibelske bilder og titler på Gud, inkludert både feminine og maskuline metaforer….  

Dessverre er denne boken og dens anbefalinger i praksis blitt en ”glemmebok”. Men anliggendet er viktigere enn noen gang!